VIDEO O singură școală din România a solicitat să fie școală-pilot pe articolul 26 din Legea Educației și este o școală privată, anunță secretarul de stat Radu Szekely

VIDEO O singură școală din România a solicitat să fie școală-pilot pe articolul 26 din Legea Educației și este o școală privată, anunță secretarul de stat Radu Szekely

O singură școală din România, o școală privată este singura unitate de învățământ care a solicitat să fie școală pilot potrivit articolului 26 din Legea Educației Națională, a declarat secretarul de stat din Ministerul Educației Radu Szekely la conferința SuperTeach „Revoluția mentalității în educație – Management educațional”.

Radu Szekely a mai precizat că este vorba despre o școală privată și că această opțiune pe care o au școlile, de a se înscrie în programul de școli pilot, este în vigoare de aproape un an.

Oficialul a încurajat școlile să se înscrie în acest program și a spus că „este, aparent, ceea ce se dorește la nivel național”.

„Vreau să reamintesc tuturor celor care ne privesc că de aproape un an există posibilitatea, potrivit articolului 26 din Legea Educației Naționale, ca o școală să aplice pentru statutul de școală pilot. Asta înseamnă că orice școală din România, inclusiv de stat, poate aplica pentru acest statut și poate implementa pentru o perioadă de timp un nou curriculum, cu o proporție mare decisă la nivel local sau la nivelul școlii și, dacă funcționează bine, poate fi scalat la nivel național sau modelul poate fi permis să funcționeze pentru totdeauna. Dar din păcate, spre dezamăgirea mea, până acum avem doar o singură cerere de acest fel și este o școală privată. Așa că încurajez școlile din toată țara să se uite la această opțiune și să aplice pentru ea, pentru că înseamnă să iei destinele propriei școli în propriile mâini și acest lucru este, aparent, ceea ce se dorește la nivel național”, a spus Szekely.

Declarația poate fi ascultată la minutul 1:51:20 în video de mai jos:

Secretarul de stat, Radu Szekely, a revenit apoi cu explicații suplimentare, explicând că există acum un ordin de ministru în proces de avizare, la minister, prin care se va stabili comisia care va evalua propunerile școlilor de a deveni școli-pilot.

„În momentul de față metodologia pentru școlile-pilot, așa cum a fost ea aprobată acum aproape un an de zile, permite școlilor să aplice pentru statutul de școli-pilot în baza unui plan de pilotare a unui aspect al școlii – fie management, fie curriculum, fie relația cu ONG-urile, cu mediul de afaceri, ceva ce vreți să faceți altfel.

În momentul de față este pe circuit un ordin de ministru care să stabilească comisia care va analiza aceste propuneri de școli-pilot și este posibil ca, chiar din septembrie să începeți pilotarea unei anumite forme de curriculum.

Acum nu vreau să vă imaginați că toate propunerile de școli-pilot care vor veni – și sper să vină cat mai multe – vor fi aprobate. Pentru că trebuie să vedem o anumită corelare între ceea ce vrea să se piloteze și profilurile de absolvire, profilele elevilor, programele naționale care nu pot fi oricum ignorate, plus trebuie văzut și modul în care propunerile de școli-pilot, proiectele, se corelează între ele. Pentru că ideea este: se pilotează anumite lucruri la nivel local, într-o comunitate, care ulterior ar putea fi scalate sau nu.

Pentru că, apropo de a greși, un pilot nu înseamnă că trebuie să reușească, pilotul înseamnă că încercăm să facem ceva nou, dacă demonstrăm că merge mai bine decât ce avem acum, putem fie să găsim o metodă de a-l împământeni acolo unde a fost făcut pilotul, prin descentralizare, fie poate îl vom scala la nivel național prin diverse măsuri, sau la nivel regional, în funcție de tipul de pilotare făcută.

În momentul de față este la decizia Consiliului de Administrație al școlii respective dacă vrea să implementeze o pilotare sau nu și este o simplă scrisoare, o simplă cerere către minister, adresată ministrului educației, prin care se solicită acordarea statutului de școală pilot pe o anumită componentă și ulterior, comisia de evaluare a propunerilor solicită documente suplimentare, sau vine în vizită să vadă cum (într-o discuție pe ZOOM, dacă situația epidemiologică nu permite), să vedem cum ar urma să fie pilotat. Deci este un proces foarte simplu care a fost pus la dispoziție tocmai pentru a încuraja pilotarea și asumarea acestui responsabilități de a face ceva în comunitatea locală, cum scria cineva făcând referire la afirmațiile domnului profesor Miclea”, a declarat Radu Szekely la conferința SuperTeach.

Context: Pe 21 februarie 2021, un alt secretar de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, le transmitea directorilor de școli care doresc să transforme unitățile de învățământ pe care le conduc în școli-pilot că, până acum, deși metodologia de înființare „este în vigoare de aproape un an”, nu a primit la minister nicio cerere de înființare a unei școli pilot.

Sorin Ion declara următoarele: „Cereți și vi se va da, sau nu, vom vedea. Dar deocamdată să se ceară. Pentru că astfel de discuții sunt interesante, sunt productive, însă doar dacă o finalitate.

Și pentru școlile-pilot unde, scrie aici, că sunt selectate în contextul unor intervenții sistemice, trebuie să fim foarte atenți când definim sintagma intervenție sistemică pentru că intervenții sistemice avem în fiecare an în sistemul de educație și atunci puteți să profitați de fiecare an pe care-l parcurgem. Cu alte cuvinte, în concluzie, așteptăm propuneri. Ca să putem să avem ce analiză, trebuie să le vedem, înainte de toate. Cadru legal există, am înțeles din speech-ul domnului Staș că este și foarte bun, mă bucur să aud că în sfârșit un regulament emis de Ministerul Educației e atât de bun, prin urmare asta să fie deschiderea dialogului nostru”.

Reamintim că înființarea de școli pilot este posibilă încă din septembrie 2020, în aceste școli-pilot fiind posibilă testarea unor noi metode de predare și noi arhitecturi curriculare, precum și a altui tip de salarizare și de carieră didactică. Concret, actul normativ care punere în aplicare articolul 26 din Legea Educației 1/2011, este Hotărârea de Guvern nr 559/2020.

Ce anume pot pilota școlile-pilot
 1. elemente inovative la nivel de curriculum (noi modele/tipuri de teste/subiecte/itemi din structura examenelor/evaluărilor naționale, modalități de organizare/predare-învățare a unor discipline de studiu din trunchiul comun, o nouă disciplină în oferta de curriculum la decizia școlii, o nouă disciplină de studiu care propune abordări transversale, alte documente curriculare care necesită calibrare)
 2. variante de organizare a programului școlar de predare-învățare
 3. modalități de dezvoltare profesională a cadrelor didactice sau de evoluție în carieră;
 4. strategii didactice, resurse educaționale, inclusiv din domeniul învățării de tip blended learning/online;
 5. intervenții inovative în domeniul managementului școlar și al dezvoltării culturii organizaționale
 6. modalități de evaluare a rezultatelor școlare; intervenții inovative bazate pe date de cercetare psihosocială, pentru integrarea optimă în comunitate, pe piața muncii și în societate, în general
 7. abordări inovative și tendințe de dezvoltare a științelor educației.

În ultima parte a documentului este prevăzut și că:

“În cazul aplicării unor inovații cu grad mare de complexitate la nivelul curriculumului național (de exemplu, planuri-cadru de învățământ noi, programe școlare noi etc.) este necesară o planificare a implementării intervenției educaționale pilotate pentru un întreg ciclu de învățământ.

Propunerea de pilotare a intervenției educaționale/proiectului de cercetare educațională va include o analiză a impactului demersului propus asupra profilului de formare al absolventului programului, precum și o analiză a elementelor comune pentru unitățile-pilot și unitățile din învățământul de masă, astfel încât să se asigure șanse egale tuturor elevilor la examene/evaluări naționale și să se asigure condițiile minime care ar putea permite transferul de la o unitate-pilot către o unitate de învățământ de masă pe parcursul derulării proiectului sau la finalul acestuia”

Ce trebuie să facă școlile care vor să devină unități-pilot

Pentru a intra în program școlile vor depune la Ministerul Educației solicitarea de includere în programul de pilotare.

Criteriile de selecție pentru școlile-pilot sunt:

 • solicitare scrisă din partea unității de învățământ pentru funcționare cu statut de școală-pilot
 • declarație scrisă, asumată de conducerea unității de învățământ, de exprimare a disponibilității și a capacității de aplicare a intervenției pilotate, inclusiv un document care să evidențieze acordul părinților, dat în urma consultării consiliului/asociațiilor reprezentative ale părinților din cadrul unității de învățământ și, după caz, a consultării consiliului elevilor
 • structură instituțională adecvată aplicării tipului de intervenție stabilit de Ministerul Educației și Cercetării
 • resurse umane calificate/specializate în raport cu intervenția pilotată
 • proiect de strategie de pilotare și plan de acțiune care să reflecte:
  • viziunea unității de învățământ cu privire la intervenția care urmează a fi pilotată
  • analiza de nevoi la nivelul unității de învățământ, care va evidenția motivația acesteia de a se implica în intervenția pilotată, inclusiv punctele tari, oportunitățile și beneficiile pentru elevi etc.
  • analiza implicațiilor etice și modalitățile prin care se asigură respectarea drepturilor copilului, conform legislației în vigoare, în acord cu codul de etică și conduită al unității
  • modalitățile de evaluare a calității educației (internă și/sau externă)
  • analiza riscurilor de implementare și a planului de management al riscurilor.
Cum vor fi plătite cadrele didactice de la școlile-pilot

Încadrarea sau selecția personalului didactic implicat în școlile-pilot se realizează potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru ocuparea unei funcții didactice și unor reglementări specifice contextului de desfășurare a activității – proiect de cercetare educațională finanțat din alte surse decât bugetul de stat, grant de cercetare, realizare sau conducere de activități de practică pedagogică.

Pentru școlile-pilot cadrele didactice selectate vor beneficia de un program de instruire/ formare cu privire la aplicarea elementelor incluse în intervenția educațională/ proiectul de cercetare educațională, anterior debutului acestuia la nivelul activităților cu elevii, prevede metodologia.

Salariile pot varia, în funcție de timpul necesar activităților, se arată în metodologie.

Cadrele didactice implicate în activități specifice vor fi remunerate potrivit timpului de muncă efectiv lucrat pentru aplicarea intervenției educaționale/proiectului de cercetare educațională sau pentru organizarea și desfășurarea practicii pedagogice, în funcție de contractul individual de muncă (structura încadrării)/de anexele la contractul individual de muncă.

Propunerea de pilotare a intervenției educaționale/proiectului de cercetare educațională va include o analiză a impactului demersului propus asupra profilului de formare al absolventului programului, precum și o analiză a elementelor comune pentru unitățile-pilot și unitățile din învățământul de masă, astfel încât să se asigure șanse egale tuturor elevilor la examene/evaluări naționale și să se asigure condițiile minime care ar putea permite transferul de la o unitate-pilot către o unitate de învățământ de masă pe parcursul derulării proiectului sau la finalul acestuia, se mai arată în document.

Puteți consulta aici Metodologia-cadru din 30 iulie 2020 de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație

Foto: Doria Drăguşin/MERITO

Articolul VIDEO O singură școală din România a solicitat să fie școală-pilot pe articolul 26 din Legea Educației și este o școală privată, anunță secretarul de stat Radu Szekely apare prima dată în Edupedu.ro.

Close