Mediile din liceu, criteriu posibil de admitere la facultate / Documentele legalizate se elimină din dosar, actele se pot depune online

Mediile din liceu, criteriu posibil de admitere la facultate / Documentele legalizate se elimină din dosar, actele se pot depune online

Pentru calculul mediei de admitere la facultate pot fi luate în considerare mediile din liceu sau alte „criterii specifice” care pot fi decise de universități, prevede Ordinul de ministru 4.205 din 6 mai 2020 publicat în Monitorul Oficial vineri seara. Până acum regulile prevedeau că doar notele de probele de la Bac sau media Bacalaureatului pot fi incluse în calculul mediei generale de admitere, acum media sau notele de la Bacalaureat devin opționale în calculul mediei de admitere, potrivit modificării.

Ordinul pentru modificarea și completarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat modifică un Ordin din 2016 pe baza căruia universitățile pot să își stabilească propriile criterii de admitere.

Mediile din liceu, criterii de admitere la facultate

La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență, în baza autonomiei universitare, pot fi luate în considerare media de la discipline din anii de studii liceale, notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat sau alte criterii specifice, conform metodologiei proprii a instituției de învățământ superior”.

Cum era prevederea inițială: „La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat şi media de la bacalaureat conform metodologiei proprii”.

Concursul de admitere se poate desfășura și online

”Organizarea concursului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare se poate desfășura și online, instituțiile de învățământ superior având obligația să-și prevadă în metodologia proprie și această modalitate de admitere”, se mai arată în documentul citat.

Dispar copiile legalizate din dosarele de admitere, iar documentele pot fi încărcate online.

”Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2020 – 2021 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale scanate și cele originale”, se arată în documentul publicat în Monitorul Oficial.

Articolul Mediile din liceu, criteriu posibil de admitere la facultate / Documentele legalizate se elimină din dosar, actele se pot depune online apare prima dată în Edupedu.

Close