Ordonanța de Urgență pentru registrul matricol paralel de la Academia SRI limitează controlul diplomelor emise, determină lipsă de transparență cu privire la studenții civili, potrivit ANOSR

Ordonanța de Urgență pentru registrul matricol paralel de la Academia SRI limitează controlul diplomelor emise, determină lipsă de transparență cu privire la studenții civili, potrivit ANOSR

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) contestă înființarea unui Registru matricol paralel al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, aprobată în ședința de Guvern pe data de 27 decembrie. Într-un comunicat primit la redacție ANOSR „se arată îngrijorată de Ordonanța de urgență a guvernului ce completează art. 201 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, care prevede excluderea obligativității înregistrării studenţilor Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” în Registrul Matricol Unic al Universităților din România (RMUR)”.

Redăm comunicatul ANOSR:

”ANOSR constată lipsa de motivare a caracterului urgent al ordonanței de guvern și trage un semnal de alarmă cu privire la posibilele repercusiuni ale acestor măsuri. Este îngrijorător faptul că OUG limitează controlul diplomelor emise de ANIMV, determină lipsă de transparență cu privire la studenții din cadrul programelor de studii civile, dar și incertitudine față de drepturile și obligațiile acestora, față de modul în care se vor emite actele de studii pentru absolvenții ANIMV și cum pot fi acestea supuse verificării autenticității.

Sistemul informatic RMUR stipulat prin art. 201 al Legii nr. 1/2011 a educației naționale și operaționalizat prin Ordinul nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistrați toți studenții din România din universitățile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu, precum și studenții doctoranzi din Academia Română.

Acesta se află în gestiunea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și este procesat și administrat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). Colectarea și prelucrarea datelor are loc pentru îndeplinirea mai multor scopuri, precum: vizualizarea traseului educațional al studenților în vederea implementării de politici educaționale, verificarea autenticităţii actelor de studii, a documentelor şcolare şi a parcursului şcolar, avizarea/ eliberarea numărului de formulare al actelor de studii, identificarea situațiilor de dublă finanțare, transmiterea de date către operatorii de transport feroviar și metrou, prelucrare în scopuri statistice ș.a.

În nota de fundamentare a OUG, guvernul menționează că studenții ANIMV înmatriculați în cadrul programelor de studii profesionale se află sub incidența Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, informațiile despre potențialii angajați ai SRI fiind încadrate ca secret de stat. Prin urmare, ANIMV se afla în imposibilitatea de a înregistra în RMUR
studenții din cadrul programelor profesionale și astfel, de a elibera acte de studii pentru absolvenții săi. Urgentarea adoptării acestei măsuri este pusă pe seama faptului că din momentul operaționalizării RMUR, ANIMV a înregistrat doar studenții și cursanții din cadrul programelor civile, în acord cu legislația căreia i se supune, astfel limitând dreptul studenților din cadrul programelor profesionale de a li se emite acte de studii. Cu toate acestea, rămâne incert motivul pentru care incapacitatea de a raporta către RMUR toți studenții a fost motivată și soluționată în regim de urgență abia după 4 ani.

O astfel de măsură nu este necesară pentru studenții din cadrul programelor civile, aplicarea acesteia determinând lipsă de transparență față de MEC, instituție ce va fi lipsită de orice control asupra diplomelor emise de ANIMV. Datele din RMUR sunt confidențiale, iar codul matricol individual asigură securitatea datelor personale, nefiind posibilă identificarea studenților care se află în spatele acestora.

Adoptarea ordonanței în lipsa unor măsuri adiționale determină nesiguranță cu privire la drepturile și obligațiile studenților și cursanților din cadrul programelor civile, precum dreptul de a beneficia de granturi doctorale, dreptul la facilităţi de transport intern feroviar şi cu metroul, dreptul la asistență medicală gratuită, dar și la modul în care anii de studiu pot fi incluși la stabilirea vechimii în muncă. Din moment ce datele absolvenților ANIMV nu pot fi accesate de MEC, la fel de incert este și modul în care se vor emite în continuare actele de studii. În lipsa clarificărilor, rămâne sub semnul întrebării de către cine vor fi avizate și eliberate actele de studii și cum poate fi verificată autenticitatea acestora.

Astfel, solicităm Guvernului României să limiteze prevederile OUG doar asupra studenților din cadrul programelor de studii profesionale militare ai ANIMV și să adopte măsuri adiționale pentru a armoniza prevederile ordonanței cu legislația în vigoare pentru studenții din cadrul programelor de studii civile.”

Edupedu.ro a scris pe 27 decembrie că Guvernul a aprobat în şedinţa de Guvern din 27 decembrie, un proiect de OUG prin care “studenţii Academiei Naţionale de Informaţii Mihai Viteazul, înmatriculaţi la programe de licenţă, master şi postuniversitare pentru nevoile Serviciului Român de Informaţii şi pentru alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, precum şi cetăţenii străini pregătiţi în cadrul ANIMV pe bază de protocoale încheiate în acest scop între Serviciul Român de Informaţii şi organe similare de informaţii ale statelor de care aparţin aceştia, în condiţiile legii, vor fi exceptaţi de la obligativitatea înregistrării în Registrul matricol”.

Articolul Ordonanța de Urgență pentru registrul matricol paralel de la Academia SRI limitează controlul diplomelor emise, determină lipsă de transparență cu privire la studenții civili, potrivit ANOSR apare prima dată în Edupedu.

Close