OFICIAL Universitățile nu mai emit studenților „adeverința de școlarizare” și „situația școlară” doar în limba română, ci și în una sau mai multe limbi de circulație internațională

OFICIAL Universitățile nu mai emit studenților „adeverința de școlarizare” și „situația școlară” doar în limba română, ci și în una sau mai multe limbi de circulație internațională

Adeverința școlară și situația școlară au fost abrogate din ordinul care prevedea ce documente școlare emit universitățile din România, potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial joi. Actul normativ prevede că modificarea are loc în Ordinul nr. 6.551 din 13 decembrie 2011 privind documentele şcolare şi universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română. În schimb, documentul „adeverință de școlarizare” apare într-un ordin din 2020, pe care ministerul în modifică astfel încât să poată fi eliberat documentul și în una sau mai multe limbi de circulație internațională.

Concret, ordinul nr. 3685 din 4 mai 2022 prevede că „la articolul 1 alineatul (3) din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.551/2011 privind documentele școlare și universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română, literele g) și k)
se abrogă”.

Aceste două documente abrogate sunt cele evidențiate:

(3) În sistemul naţional de învăţământ superior se emit, începând cu anul şcolar 2011-2012, următoarele documente universitare oficiale, întocmite numai în limba română:

 • a) registrul matricol;
 • b) cataloagele pentru examene, restanţe şi diferenţe;
 • c) planul de învăţământ;
 • d) fişa specializării;
 • e) fişa disciplinei;
 • f) programa analitică;
 • g) situaţia şcolară;
 • h) portofoliul personal pentru educaţie permanentă;
 • i) registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii;
 • j) carnetul de student;
 • k) adeverinţa privind şcolarizarea;
 • l) adeverinţa privind finalizarea studiilor;
 • m) legitimaţiile de transport ale studenţilor.

Adeverința de școlarizare apare însă într-un alt ordin de ministru, mai recent – este vorba despre ordinul 4.156/2020, unde se modifică acum alineatul 4 – „Prin excepție de la prevederile alin. (3), pe același/aceeași act de studii, supliment, respectiv foaie matricolă, după caz, datele înscrise în limba română pot fi înscrise, în condițiile legii, și în una sau mai multe limbi de circulație internațională. Totodată, la cerere, adeverința privind școlarizarea/absolvirea fără examen de finalizare a studiilor, situația școlară și adeverința care atestă calitatea de student se pot elibera și în una sau mai multe limbi de circulație internațională.”

Sursă foto: Business photo created by javi_indy – www.freepik.com

Articolul OFICIAL Universitățile nu mai emit studenților „adeverința de școlarizare” și „situația școlară” doar în limba română, ci și în una sau mai multe limbi de circulație internațională apare prima dată în Edupedu.ro.

Close