O asociație de elevi și una a părinților din București afirmă că Primăria Sectorului 2 este pe cale să încalce legea printr-un proiect care ar urma să excludă de la burse elevii cu medii sub 9

O asociație de elevi și una a părinților din București afirmă că Primăria Sectorului 2 este pe cale să încalce legea printr-un proiect care ar urma să excludă de la burse elevii cu medii sub 9

Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI) și organizația bucureșteană a Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar afirmă că Primăria Sectorului 2 ar urma, contrar legii, să excludă elevii cu medii între 8.50 și 8.99 din rândul celor care primesc bursă de merit, potrivit unui comunicat de presă. Cele două organizații cer Consiliului Local Sector 2 și primarului Radu Mihaiu să modifice un proiect de hotărâre în acest sens, așa încât să fie incluși, pentru burse de merit, și elevii cu medii în intervalul precizat.

Comunicatul arată că în proiectul de hotărâre a Consiliului Local, “este stipulat faptul că primăria nu va acorda fonduri pentru bursele de merit adresate elevilor cu medii între 8.50 și 8.99, fapt contradictoriu cu criteriile legale de acordare a burselor”. Asociația Elevilor spune că propunerea, ce vizează bursele de merit, performanță, sociale și de studiu pentru 2020-2021, se află pe agenda următoarei ședințe de CL.

Ce spun cele două organizații:

  • În OMECTS 5576/2011 este prevăzut în mod concret la art. 8 (1) faptul că “bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar”
  • De asemenea, conform art. 82 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, consiliile locale au obligaţia ca anual să adopte o hotărâre prin care stabilesc cuantumul şi numărul burselor de performanţă, merit, studiu şi ajutor social pentru elevi, cu respectarea criteriilor de acordare stabilite prin ordin de ministru, iar conform art. 105 alin. (2), lit. d) au obligaţia să prevadă în bugetul local fondurile necesare pentru acordarea burselor şcolare. 
  • Astfel, dorim să atragem atenția și asupra importanței acordării burselor de merit în combaterea abandonului școlar, care a ajuns la o rată îngrijorătoare în ultimii ani. Pentru copiii care au o situație financiară precară, aceste sume de bani acordate pentru rezultatele bune la învățătură din bugetele locale pot fi un factor important în vederea părăsirii timpurie a școlii.”

Articolul O asociație de elevi și una a părinților din București afirmă că Primăria Sectorului 2 este pe cale să încalce legea printr-un proiect care ar urma să excludă de la burse elevii cu medii sub 9 apare prima dată în Edupedu.ro.

Close