Ministrul Cîmpeanu susține că testele Brio sunt omologate, dar pe site-ul Ministerului Educației acestea apar cu decizie de neomologare în cazul disciplinei Istorie, cuprinsă în testare, deci nu pot fi folosite în sistemul de învățământ preuniversitar, potrivit legislației. Nu există omologare publicată nici pentru Matematică, ci doar pentru ciclul primar și Limba română

Ministrul Cîmpeanu susține că testele Brio sunt omologate, dar pe site-ul Ministerului Educației acestea apar cu decizie de neomologare în cazul disciplinei Istorie, cuprinsă în testare, deci nu pot fi folosite în sistemul de învățământ preuniversitar, potrivit legislației. Nu există omologare publicată nici pentru Matematică, ci doar pentru ciclul primar și Limba română

Testele Brio, care vor fi susținute de circa 100.000 de elevi din 329 de școli, începând de luni, 30 mai, au primit decizie de neomologare pentru disciplina Istorie, în ianuarie 2022, potrivit datelor publice pe site-ul Ministerului Educației. Asta înseamnă, potrivit legislației în vigoare, că aceste mijloace de învățământ nu pot fi folosite în sistemul de învățământ preuniversitar pentru că nu îndeplinesc 9 din cele 10 criterii de conformitate prevăzute în regulament. Teste la istorie pe platforma privată vor da elevii de liceu de la profilele umaniste, potrivit anunțului oficial.

Este vorba despre decizia de neomologare Nr. 34.701/18.01.2022 pentru „disciplina istorie, nivelul gimnazial/liceal” pentru produsul „Teste educaționale standardizate, digitalizate, pentru clasele V-XII” care aparține SC Brio Teste Educational SRL, București.

Într-un interviu la Euronews, acordat joi seara, ministrul Educației a declarat că „există omologare încă de anul trecut pentru aceste teste”.

„Testele sunt omologate. Deci există o omologare încă de anul trecut pentru aceste teste, din partea Ministerului Educației, din partea direcțiilor de specialitate,” a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Potrivit programării transmise inspectoratelor de Minister, testele standardizate pilot, la Istorie, vor fi susținute pe 2 iunie de clasele a X-a și a XI-a și pe 31 mai de clasele a IX-a.

  • În 329 de școli și licee, alese de ministerul Educației din 7 județe, elevii claselor I-VII vor da teste standardizate la matematică și română în cadrul proiectului pilot aprobat prin ordin de ministru în perioada 30 mai – 10 iunie. Elevii claselor IX – XI vor susține testele în perioada 30 mai – 8 iunie la română și matematică sau istorie, în funcție de profil.
  •  Participarea la testare nu este obligatorie și nu există sancțiuni pentru neparticiparea la testare, spune ministrul Educației.
  • Reamintim că ordinul de ministru privind pilotarea evaluării standardizate a fost emis de pe o zi pe alta și publicat în Monitorul Oficial rapid. Nu au fost poziții oficiale ale paertenerilor de dialog social, dar mai multe asociații de elevi din țară și Federația Părinților și Aparținătorilor Legali au criticat rapiditatea cu care s-a decis pilotarea testării standardizate.
  • Pilotarea a fost încredințată prin parteneriat cu titlu gratuit între minister și platforma Brio, platformă ed-tech de măsurare a performanței educaționale, fără să existe o procedură de licitație sau condiții transparente.

Testele standardizate sunt mijloace de învățământ, iar potrivit legii pentru a putea fi folosite în școli ele trebuie omologate. Procedura de omologare este prevăzută în Ordinul 5061 din 2017.

Mijloacele de învățământ sunt un ansamblu de resurse materiale și instrumente didactice complementare, produse, adaptate ori selectate în vederea îndeplinirii sarcinilor instructiv-educative ale procesului de învățământ. Având un anumit potențial pedagogic și funcții specifice, acestea facilitează dobândirea competențelor specifice de către elevi”, potrivit respectivei metodologii.

O decizie de neomologare înseamnă că, potrivit actului normativ, acestea nu pot fi utilizate în sistemul de învățământ preuniversitar pentru că nu vizează formarea la elevi a competențelor generale și a celor specifice, nu corespund cerințelor programelor școlare pentru curriculumul național obligatoriu și pentru curriculumul opțional și nici standardelor de realizare a fiecărui tip de mijloc de învățământ în parte.

Decizia pentru teste Brio:

Pentru ca un mijloc de învățământ să fie omologat în vederea utilizării lui în sistemul de învățământ preuniversitar este necesar să îndeplinească minimum 9 criterii de conformitate din cele de mai jos:

1. Mijlocul de învățământ are caracter etic, moral și nediscriminatoriu: respectă principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.  

2. Mijlocul de învățământ conține informații care nu aduc atingere identității și valorilor naționale, nu conține elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a ideologiei naționalist-extremiste. 

3. Utilizarea mijloacelor de învățământ facilitează activitățile desfășurate de profesor și elevi pentru dezvoltarea/dobândirea/formarea competențelor prevăzute de programa școlară, permițând înțelegerea/consolidarea/recapitularea/aprofundarea/extinderea conținuturilor.     

4. Respectă corectitudinea științifică a conținuturilor, în acord cu programa/curriculumul, precum și formularea clară, completă și corectă a cerințelor activităților propuse. 

5. Permite formarea de deprinderi și abilități corespunzătoare nivelului de învățământ/ activităților educative/domeniului de pregătire în care se află elevii/preșcolarii.   

6. Încurajează gândirea creativă, perspectivele comparative, spiritul critic și flexibil.

7. Conține teme care să permită transferul competențelor în contexte din viața cotidiană.    

8. Materialul documentar și materialul grafic sunt variate și atractive.

9. Modul de exprimare este corect și coerent și se raportează la specificul disciplinei/disciplinelor ariilor curriculare. 

10. Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate vârstei elevilor și exigențelor didactice ale disciplinei/disciplinelor ariilor curriculare.

Testele standardizate de la Brio au autorizare de la Ministerul Educației pentru ciclul primar (decizia de omologare 79.466/2.10.2019) și pentru Limba română (decizia de omologare nr 79.466/25.09.2019), gimnazial și liceal, autorizări obținute în anul 2019, nu în 2021, cum anunța ministrul Sorin Cîmpeanu. Cel puțin asta arată datele publicate de Ministerul Educației pe site-ul propriu.

Edupedu.ro a solicitat reprezentanților instituției un răspuns dacă pentru disciplina Matematică testele Brio sunt omologate sau nu, pentru a putea fi folosite în sistemul de învățământ preuniversitar. În momentul primirii unui răspuns îl vom publica. Pe site-ul edu.ro nu există nicio omologare pentru Matrematică a testelor Brio, deși pentru toate celelalte mijloace de învățământ și auxiliare didactice omologate/avizate și autorizate pentru folosire în sistemul de învățământ preuniversitar este totul publicat pe pagina oficială.

Deciziile de omologare pentru testele Brio de ciclul primar și Limba Română:

Articolul Ministrul Cîmpeanu susține că testele Brio sunt omologate, dar pe site-ul Ministerului Educației acestea apar cu decizie de neomologare în cazul disciplinei Istorie, cuprinsă în testare, deci nu pot fi folosite în sistemul de învățământ preuniversitar, potrivit legislației. Nu există omologare publicată nici pentru Matematică, ci doar pentru ciclul primar și Limba română apare prima dată în Edupedu.ro.

Close