Matematica a fost introdusă în noua programă pentru Titularizare 2021 pentru învățători. Cei care vor să se angajeze în învățământul primar au de învățat în plus față de anul trecut și la română – curentele literare, Bacovia, Enigma Otiliei și 5 capitole de pedagogie școlară

Matematica a fost introdusă în noua programă pentru Titularizare 2021 pentru învățători. Cei care vor să se angajeze în învățământul primar au de învățat în plus față de anul trecut și la română – curentele literare, Bacovia, Enigma Otiliei și 5 capitole de pedagogie școlară

Cei care vor să se angajeze în învățământ ca învățători vor da la examenul de Titularizare 2021 și subiecte de matematică la proba scrisă programată pentru 21 iulie anul viitor. Asta prevede noua programa publicată marți în Monitorul Oficial.

Analiza Edupedu.ro arată că alte noutăți pentru candidații la un post de profesor pentru învățământul primar ar fi introducerea curentelor literare și culturale, precum și a doi noi autori – George Bacovia și George Călinescu, precum și a 5 capitole noi de pedagogie școlară.

Programa prevede competențele și conținuturile pe care candidații trebuie să le pregătească pentru proba scrisă de la Titularizare 2021, anunțată pentru data de 21 iulie 2021.

Matematica devine subiect de Titularizare pentru învățători. Până acum proba scrisă de la acest consurs nu cuprindea decât limba și literatura română plus pedagogie și didactica specialităților.

Pe lângă asta, sunt introduse în noua programă și elemente de metodica predării disciplinei matematică și explorarea mediului / matematică în învățământul primar.

Subiectele de anul trecut, de exemplu, primite de învățătorni, nu aveau niciun exercițiu de matematică.

Câtă Matematică trebuie să știe un candidat la Titularizare 2021, potrivit noii programe:

Elemente de teoria mulțimilor

 • Noţiunea de mulţime: element, apartenenţă, reprezentarea mulțimilor
 • Relaţia de incluziune, egalitatea între mulţimi
 • Submulțimi; determinarea unor submulțimi
 • Operaţii cu mulţimi: reuniunea; intersecţia; diferenţa. Complementara unei mulţimi.

Produsul cartezian. Proprietățile operațiilor cu mulțimi o Relaţia de echipotenţă; cardinalul unei mulţimi

Mulțimi de numere

Mulţimea numerelor naturale (N); multimea numerelor întregi (Z); mulțimea numerelor raționale (Q); mulțimea numerelor iraționale (RQ)

Numere naturale

 • Axiomele lui Peano
 • Sisteme de numeraţie: sistem pozițional (scrierea în baza 10) și sistem nepozițional (scrierea cu cifre romane)
 • Operaţii cu numere naturale: adunarea și scăderea – proprietăți, înmulțirea și împărțirea -proprietăți, teorema împărțirii cu rest; puterea cu exponent natural a unui număr natural; pătratul unui număr natural, reguli de calcul cu puteri
 • Divizibilitatea numerelor naturale, divizor, multiplu, criterii de divizibilitate cu: 2, 3, 4, 5, 9, 10; numere prime, numere compuse; descompunerea unui număr natural în factori primi, aflarea c.m.m.d.c., c.m.m.m.c. a două sau mai multe numere naturale

Numere întregi

 • Compararea numerelor întregi
 • Operații cu numere întregi: adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea

Numere raționale

 • Fracţii ordinare: fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare; procente; fracţii echivalente
 • Compararea fracţiilor. Introducerea şi scoaterea întregilor dintr-o fracţie. Aflarea unei fracții dintr-un număr și a unui număr când se cunoaște o fracție din el
 • Fracţii zecimale: compararea fracțiilor zecimale
 • Transformarea unei fracţii zecimale în fracţie ordinară
 • Transformarea unei fracții ordinare în fracție zecimală
 • Aproximări
 • Operații cu numere raționale: adunarea, scăderea, înmulţirea și împărțirea fracţiilor ordinare; adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule; înmulţirea și împărțirea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule
 • Media aritmetică și media ponderată a două sau mai multe numere raționale

Numere iraționale

 • Reguli de calcul cu radicali: produs, cât, scoaterea factorilor de sub radical, introducerea factorilor sub radical
 • Operații cu numere iraționale (adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea numerelor iraționale care conțin radicali de ordin 2)
 • Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect
 • Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate a unui număr natural prin descompunerea numerelor în produs de factori primi

Ecuaţii, inecuții şi sisteme de ecuaţii

Ecuaţii de gradul I cu coeficienți în Z; probleme care se rezolvă folosind ecuaţii de acest tip o Inecuații de gradul I, cu coeficienti numere întregi

 • Sisteme de două ecuaţii liniare cu două necunoscute, cu coeficienți numere întregi (metoda substituţiei, metoda reducerii); probleme care se rezolvă cu ajutorul sistemelor de două ecuații cu două necunoscute

Elemente de organizare a datelor

 • Reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și grafice

Unităţi de măsură pentru lungime, arie, volum, capacitatea vaselor, masă, timp, valoare

 • Unități de măsură standard; multiplii și submultiplii; transformări

Elemente de geometrie

 • Punctul, dreapta, semidreapta, segmentul, linia curbă, linia frântă
 • Unghi: definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi; măsura unui unghi; clasificare
 • Poligoane

Triunghiul

 • Definiţie, elemente; clasificare; perimetru; suma măsurilor unghiurilor unui triunghi
 • Linii importante în triunghi: înălțimea, bisectoarea, mediatoarea, mediana (definiție, proprietăți, construcție)
 • Ortocentrul, centrul cercului înscris în triunghi, centrul cercului circumscris triunghiului, centrul de greutate
 • Criteriile de congruenţă a triunghiurilor
 • Proprietăţi ale triunghiului isoscel; proprietăți ale triunghiului echilateral
 • Triunghiul dreptunghic: proiecţii ortogonale pe o dreaptă; teorema înălţimii; teorema catetei, teorema lui Pitagora; reciproca teoremei lui Pitagora
 • Perimetrul și aria (formule de calcul)

Patrulaterul – Patrulaterul convex; suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex -Paralelogramul, proprietăţi; paralelograme particulare: dreptunghi, romb, pătrat – proprietăţi; trapezul – clasificare, proprietăţi, linia mijlocie în trapez – Perimetre și arii: dreptunghi, romb, pătrat, trapez

Cercul: construcție, elemente

Corpuri geometrice: paralelipidedul, cubul, piramida, cilindrul, conul, sfera (recunoaştere, elemente componente, construcţie); arie și volum: paralelipided, cub, piramidă

Metode aritmetice de rezolvare a problemelor

La Literatura română sunt introduse curentele literare:

 • Curente literare/culturale: romantism, realism, modernism, simbolism, expresionism, neomodernism (perioadă, trăsături)
 • Pentru genul epic apare o operă nouă la conținuturi – Enigma Otiliei de George Călinescu
 • La genul liric conceptele operaționale se vor aplica și operei lui George Bacovia, pe lângă autorii deja existenți – Conceptele operaţionale se vor aplica pe două texte poetice aparţinând următorilor autori: Mihai Eminescu, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu.

Noutăți au apărut și la elementele de pedagogie școlară. În vechea programă erau doar 4 capitole, acum sunt 9. Și, bineînțeles, s-a adăugat programei și metodica predării matematicii.

Foto: © Lightpoet | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Articolul Matematica a fost introdusă în noua programă pentru Titularizare 2021 pentru învățători. Cei care vor să se angajeze în învățământul primar au de învățat în plus față de anul trecut și la română – curentele literare, Bacovia, Enigma Otiliei și 5 capitole de pedagogie școlară apare prima dată în Edupedu.ro.

Close