LISTA Manualele pentru clasele I-IV valabile în anul școlar 2020-2021, aprobate de Ministerul Educației

LISTA Manualele pentru clasele I-IV valabile în anul școlar 2020-2021, aprobate de Ministerul Educației

Ministerul Educației a făcut publică lista manualelor aprobate pentru folosirea în învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. Catalogul de manuale pentru clasele I-IV poate fi regăsit mai jos, pentru fiecare an de studiu în parte.

În tabel găsiți 6 coloane. De la stânga la dreapta acestea sunt: disciplina de studiu, clasa, autorii manualului, editura, ordinul de ministru prin care manualul a fost aprobat și instituția prin care școlile pot comanda aceste manuale.

Pe clase, numărul manualelor aprobate este:

  • clasa I: 36
  • clasa a II-a: 43
  • clasa a III-a: 48
  • clasa a IV-a: 61

Redăm Catalogul manualelor școlare aprobate prin ordin de ministru în învățământul preuniversitar (valabil 2020-2021), așa cum a fost publicat de Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație:

CLASA I
Titlul manualului Clasa Autorii Ofertant/Editura Nr. act aprobare/ anul Mod de achiziţie
1 Comunicare în limba română  pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba germană I Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, Ioana Petronela Ceccarelli, Nicoleta Stănică Grup Media Litera SRL 5135/05.09.2016 MENCS
2 Limba modernă germană I M.G. Bertarini, A: Hallier, P. Iotti, S. Peri Steubing SITKA SRL 5651/26.10.2016 MENCS
3 Limba modernă germană I Evemarie Draganovici, Andrea Ruse, Laura Udrea Corint Logistic SRL 5651/26.10.2016 MENCS
4 Limba modernă germană I Naomi Achim, Eugenia Roșianu Grup Media Litera SRL 5651/26.10.2016 MENCS
5 Comunicare în limba română I Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
6 Comunicare în limba română I Olga Pîrîială, Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
7 Matematică și explorarea mediului I Constanța Bălan, Corina Andrei, Cristina Voinea, Nicoleta Stan Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
8 Matematică și explorarea mediului I Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
9 Matematică și explorarea mediului traducere în limba maghiară I Constanța Bălan, Corina Andrei, Cristina Voinea, Nicoleta Stan Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
10 Matematică și explorarea mediului traducere în limba maghiară I Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
11 Matematică și explorarea mediului traducere în limba germană I Constanța Bălan, Corina Andrei, Cristina Voinea, Nicoleta Stan Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
12 Matematică și explorarea mediului traducere în limba slovacă I Constanța Bălan, Corina Andrei, Cristina Voinea, Nicoleta Stan Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
13 Comunicare în limba modernă (engleză) I Diana Lățug Editura Didactică și Pedagogică  5150/26.09.2018 MEN
14 Religie – Cultul Penticostal I Gheorghe Catană, Roxana Badea, Vasilica Elena Bădoi, Speranța Doina Catană, Andrei Varasciuc Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
15 Religie – Cultul Baptist I Irina Briscan, Marinela Miu, Marcel Leon Treica Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
16 Religie – Cultul Unitarian I Bartha Marta Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
17 Religie – Cultul Romano-Catolic de limba maghiară I Szep Monika, Csiki Beata, Gyorgy Noemi Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
18 Comunicare în limba maternă maghiară I Sarosi Melinda Katalin, Kallos Eniko Rita Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
19 Comunicare în limba maternă maghiară I Kocsis Annamaria, Kisgyorgy Katalin, Kerekes Izabella, Vollancs Szidonia Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
20 Comunicare în limba maternă germană I Elke Dengel , Adriana Hermann Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
21 Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile în limba  de predare maternă maghiară I Karp Agnes, Makai Emese-Marta Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
22 Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile în limba  de predare maternă maghiară I Tanko Veronika Zita, Zahu Valeria Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
23 Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile în limba  de predare maternă maghiară I Balazsy Ella, Antal Irma Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
24 Comunicare în limba maternă turcă I Iomer Subihan, Arif Aisel Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
25 Comunicare în limba maternă ucraineană I Serafyma Crygan, Elvira Codrea Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
26 Comunicare în limba maternă rusă I Livia Neculai Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
27 Comunicare în limba maternă slovacă I Reghină Ramona Ardelean, Milușka Conearic Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
28 Comunicare în limba modernă (italiană) I Mariana Mion Pop EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 4500/18.07.2019 MEN
29 Comunicare în limba modernă (spaniolă) I Aura Cristina Bunoro, Monica Dragnea, Daniela Drăgan, Mihaela Ciobanu EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 4500/18.07.2019 MEN
30 Comunicare în limba maternă sârbă I Vera Jupunschi, Dragomir Zlatomir Petrov EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 4500/18.07.2019 MEN
31 Comunicare în limba maternă rromani I Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan, Camelia Stănescu SC EDITURA SIGMA SRL & ASCENDIA DESIGN SRL 5037/25.08.2015 MECS
32 Comunicare în limba modernă 1 – limba franceză I Mariana Popa, Mariana Frânculescu, Bianca Popa, Diana Zografi SC GRUP EDITORIAL ART SRL 5038/25.08.2015 MECS
33 Comunicare în limba modernă 1 – limba franceză I M.A. Apicella, H. Challier, Mariana Vişan, Raisa Elena Vlad CENTRUL DE CARTE STRĂINĂ SITKA SRL 5038/25.08.2015 MECS
34 Religie cultul ortodox I Irina Leonte, Daniela Buzatu, Iuliana Enache, Daniela Filip Asocierea SC Corint Logistic SRL- Tipografia Everest 2001 SRL 5963/11.12.2015 MECS
35 Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile cu predare în limba slovacă I Milenca Lașac EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 5054/30/08/2019 MEN
36 Religie  cultul greco-catolic  I Cristina Cobzaru, Ana Valeria Man EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 4109/10.04.2020 MEC
CLASA II
Titlul manualului Clasa Autorii Ofertant/Editura Nr. act aprobare/ anul Mod de achiziţie
1 Limba modernă germană a II-a M.G. Bertarini, A: Hallier, P. Iotti, S. Peri Steubing SITKA SRL 5650/26.10.2016 MENCS
2 Religie cultul romano-catolic de limbă română a II-a Petru Sebastian Tamaș EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 5154/05.09.2016 MENCȘ
3 Comunicare în limba română a II-a Mihăilescu Cleopatra Daniela, Pițilă Tudora Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
4 Comunicare în limba română a II-a Bărbulescu Gabriela, Beșliu Daniela, Ioniță Daniela-Elena Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
5 Matematică și explorarea mediului a II-a Pițilă Tudora, Mihăilescu Cleopatra Daniela Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
6 Matematică și explorarea mediului a II-a Chiran Rodica, Mihaela Ada Radu, Pîrîială Olga Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
7 Matematică și explorarea mediului a II-a Andrei Mirela Corina, Stan Nicoleta, Voinea Cristina, Bălan Constanța Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
8 Matematică și explorarea mediului traducere în limba maghiară a II-a Pițilă Tudora, Mihăilescu Cleopatra Daniela Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
9 Matematică și explorarea mediului traducere în limba maghiară a II-a Chiran Rodica, Mihaela Ada Radu, Pîrîială Olga Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
10 Matematică și explorarea mediului traducere în limba maghiară a II-a Andrei Mirela Corina, Stan Nicoleta, Voinea Cristina, Bălan Constanța Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
11 Matematică și explorarea mediului traducere în limba germană a II-a Pițilă Tudora, Mihăilescu Cleopatra Daniela Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
12 Matematică și explorarea mediului traducere în limba slovacă a II-a Pițilă Tudora, Mihăilescu Cleopatra Daniela Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
13 Religie – Cultul Baptist a II-a Flore Drăgan, Lucia Maria Lupoian, Terezia Crișan, Emanuel Florin Moldovan, Emilian Claudiu Cîra Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
14 Religie – Cultul Unitarian a II-a Bartha Marta Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
15 Religie – Cultul Romano-Catolic de limbă maghiară a II-a Szep Monika Carla, Csiki Beata, Gyorgy Noemi Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
16 Comunicare în limba maternă rromani a II-a Sarău Gheorghe, Ionel Cordovan Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
17 Comunicare în limba maternă sârbă a II-a Malimarcov Dubravca-Mara, Peianov Slavena Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
18 Comunicare în limbă maternă turcă a II-a Ene Ulgean Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
19 Comunicare în limba maternă ucraineană a II-a Serafyma Crygan, Lucia Mihoc, Anca Maria Știubianu Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
20 Religie – Cultul Penticostal a II-a Catană Gheorghe, Cătană Speranța Doina, Poduț Danuț,  Duciuc Alin Eugen, Varasciuc Andrei Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
21 Comunicare în limba maternă rusă a II-a Savin Liliana-Olea, Pavlov Natalia, Cuprian Claudia, Poliect Ana Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
22 Comunicare în limba maghiară pentru școlile și secțiile cu predare în limba română a II-a Kocsis Abbanaria, Kisgyorgy Katalin Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
23 Comunicare în limba română pentru școlile si secțiile cu predare în limba germană a II-a Gabriela Barbulescu. Nicoleta Stănică, Daniela Beșliu, Ioana Ceccareli Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
24 Comunicare în limba maternă slovacă a II-a Lașac Milenca, Gaidoș Iuliana, Zifcsak Ana, Mlinarcsik Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
25 Muzică și mișcare pentru școlile si secțiile cu predare în limba maghiară a II-a Abri Bela, Gyergyai Barna, Kereszteszy Janos Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
26 Muzică și mișcare pentru școlile si secțiile cu predare în limba maghiară a II-a Molnar Margareta, Papp Enicko Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
27 Comunicare în limba modernă (italiană) a II-a Mariana Mion Pop EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 4500/18.07.2019 MEN
28 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba maternă germană  a II-a Adriana Hermann, Brita Falch Leutert, Jűrg Leutert EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 4500/18.07.2019 MEN
29 Comunicare în limba modernă (engleză) a II-a Jenny Dooley, Virginia Evans SC UNISCAN GRUP EDUCAȚIONAL SRL 4765/13.08.2019 MEN
30 Comunicare în limba modernă (engleză) a II-a Herbert Puchta, Gűnter Gerngross, Peter Lewis-Jones, Bianca Popa SC ART KLETT SRL 4765/13.08.2019 MEN
31 Comunicare în limba modernă (engleză) a II-a Elena Sticlea, Cristina Mircea SC BOOKLET SRL 4765/13.08.2019 MEN
32 Arte vizuale şi abilităţi practice a II-a Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu Grup Media Litera SRL + Grup Editorial Litera SRL 5042/25.08.2015 MECS
33 Comunicare în limba română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară  a II-a Karp Ágnes, Makai Emese-Márta  SC NORAND SRL 5039/25.08.2015 MECS
34 Comunicare în limba română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară  a II-a Tankó Veronika – Zita, Farkas Tünde-Jolán SC EDITURA CORVIN SRL DEVA 5039/25.08.2015 MECS
35 Comunicare în limba maternă maghiară  a II-a Kocsis Annamaria, Kerekes Izabella, Fuleki Katalin, Vollancs Szidonia SC NORAND SRL 5592/02.11.2015 MECS
36 Comunicare în limba modernă 1 -limba franceză a II-a M.A. Apicella, H.Challier, Mariana Vişan, Raisa Elena Vlad Centrul de Carte Străină SITKA SRL 5040./25.08.2015 MECS
37 Dezvoltare personală a II-a Constanţa Cuciinic SC ARAMIS Print SRL + SC AROBS Transilvania Software SRL 3054/12.01.2016 MENCS
38 Dezvoltare personală a II-a Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Georgeta-Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negriţoiu, Augustina Anghel, Nicoleta-Sonia Ionică ARS LIBRI PROF SRL + L&G Absolut Admin SRL + Polichrom Industry 2006 SRL 3054/12.01.2016 MENCS
39 Dezvoltare personală a II-a Gabriela Bărbulescu, Angelica Sima, Cristina Sima, Claudia Ştefan Grup Media Litera SRL + Grup Editorial Litera SRL 3054/12.01.2016 MENCS
40 Muzică şi mişcare a II-a Irinel Beatrice Nicoară Asocierea Grup Media Litera SRL + Grup Editorial Litera SRL 3324/03.03.2016 MENCS
41 Muzică şi mişcare a II-a Alina Perţea,Dumitra Radu SC ARAMIS PRINT 3324/03.03.2016 MENCS
42 Religie cultul ortodox a II-a Gabriela Favu, Ana Nicoleta Danciu, Ionelia Ţiţirigă, Daniela Lupiş SC CORINT SRL + SC Tipografia Everest 2001 5041/ 25.08.2015 MECS
43 Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile cu predare în limba sârbă a II-a Vera Jupunschi, Iasmina Petrov EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 5054/30.08.2019 MEN
CLASA a III-a 
Titlul manualului Clasa Autorii Editura Nr. act aprobare/ anul Mod de achiziţie
1 Arte vizuale şi abilităţi practice a III-a Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu Grup Media Litera + Grup Editorial Litera 5046/25.08.2015 MENCS
2 Arte vizuale şi abilităţi practice a III-a Mirela Flonta, Claudia Stupineanu, Simona Dobrescu SC CD PRESS SRL 5046/25.08.2015 MENCS
3 Educaţie civică a III-a Olga Pîrîială  SC ARAMIS Print   3325/03.03.2016 MENCS
4 Educaţie civică a III-a Dumitra Radu, Gherghina Andrei  SC ARAMIS Print   3325/03.03.2016 MENCS
5 Educaţie civică a III-a Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu SC Grupul Editorial Art SRL 3325/03.03.2016 MENCS
6 Limba şi literatura română a III-a Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa  Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel SC INTUITEXT SRL 3053/ 12.01.2016 MENCŞ
7 Limba şi literatura română a III-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă SC Grupul Editorial ART SRL 3053/12.01.2016 MENCŞ
8 Limba şi literatura română a III-a Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-Sonia Ionică, Georgeta-Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negriţoiu, Augustina Anghel ARS LIBRI PROF SRL + L&G Absolut Admin SRL+ Polichrom Industry 2006 SRL 3053/12.01.2016 MENCŞ
9 Limba modernă engleză a III-a Elena Sticlea, Cristina Mircea SC Booklet SRL 5043/ 25.08.2015 MENCŞ
10 Limba modernă engleză a III-a Jenny Dooley, Virginia Evans SC UNISCAN GRUP Educațional SRL & Express Publishing House 5043/ 25.08.2015 MENCŞ
11 Limba modernă engleză a III-a Mady Musional, Magaly Villarroel, Raluca Milescu, Victorţ’a Sorescu Centrul de Carte Străină SITKA SRL 5043/ 25.08.2015 MENCŞ
12 Limba modernă franceză a III-a M A Apicella, H Challier, Mariana Vişan, Raisa Elena Vlad Centrul de Carte Străină SITKA SRL 5044 / 25.08. 2015 MECS
13 Matematică a III-a Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa  Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel SC INTUITEXT SRLt 3116/02.02.2016 MENCS
14 Matematică a III-a Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran SC Aramis Print 3116/02.02.2016 MENCS
15 Matematică a III-a Gabriela Bărbulescu, Olguţa Călin, Doina Cândea, Elena Niculae Grup Media Litera + Grup Editorial Litera + SIVECO 3116/02.02.2016 MENCS
16 Muzică şi mişcare a III-a Florentina Chifu, Petre Ștefănescu Grup Media Litera + Grup Editorial Litera 3052 / 12.01.2016 MENCS
17 Muzică şi mişcare a III-a Dumitra Radu, Alina Perțea SC Aramis Print 3052 / 12.01.2016 MECS
18 Muzică şi mişcare a III-a Mirela Rizea Marinescu, Mihaela Predoiu, Ana Motora-Ionescu SC INTUITEXT SRL 3052 / 12.01.2016 MENCS
19 Religie cultul ortodox a III-a Cristina Benga, Aurora Ciachir, Niculina Filat, Mihaela Ghițiu, Ioana Niculae SC CORINT SRL +SC Tipografia Everest 2001 5045 / 25.08.2015 MECS
20 Ştiinţe ale naturii a III-a Mihaela Ada Radu, Dumitra Radu SC Aramis Print 3118/02.02.2016 MENCS
21 Ştiinţe ale naturii a III-a Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel SC INTUITEXT SRL 3118/02.02.2016 MENCS
22 Ştiinţe ale naturii a III-a Nicolae Ploscariu, Eana Mihaela Preda, Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă SC Grupul Editorial ART SRL 3118/02.02.2016 MENCS
23 Limba modernă germană a III-a M.G. Bertarini, A: Hallier, P. Iotti, S. Peri Steubing SITKA SRL 5652/26.10.2016 MENCS
24 Religie – Cultul Romano-Catolic de limba română a III-a Alois Hîrja, Cristian Scripcaru Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
25 Religie – Cultul Penticostal a III-a Catană Gheorghe, Varașciuc Andrei, Botezatu Onisim, Cătană Speranța Doina, Poduț Danuț Emannuel, Timiș Gabriel, Timofte Florin Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
26 Religie – Cultul Baptist a III-a Șucan Gheorghe Pavel, Popa Florin-Crăciun, Ardelean Florin-Ancuța, Moțoc Mariana, Petruș Emilia-Sanda, Bodea Mihaela-Olimpia, Șucan Dorina, Alb Ioan-Teofil, Oros Nicolae-Lucian Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
27 Religie – Cultul Unitarian a III-a Pal Tunde Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
28 Limba și literatura maternă maghiară a III-a Bartalis Irma, Dragomer Katalin, Kocsis Annamaria, Bartok Emilia Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
29 Limba și literatura maternă maghiară a III-a Denes Ida Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
30 Limba și literatura maternă maghiară a III-a Belluska Eva, Csiszar Eva, Foldes Ildiko, Leiti Monika, Roman Melinda, Szejke Ottilia Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
31 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maternă maghiară a III-a Tanko Veronica-Zita, Zahu Valeria Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
32 Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maternă maghiară a III-a Karp Agnes, Makai Emese-Marta Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
33 Limba și literatura maternă sârbă a III-a Jupunschi Vera, Fericean Diana Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
34 Limba și literatura maternă ucraineană a III-a Serafyma Crygan, Lucia Mihoc Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
35 Limba și literatura maternă turcă a III-a Anefi Icbal, Bormambet Vildan Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
36 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile  cu predare în limba maternă maghiară a III-a Forika Eva Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
37 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile  cu predare în limba maternă maghiară a III-a Abri Bela, Gyergyai Barna, Kereszteszy Janos Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
38 Limba și literatura maghiară pentru școlile si secțiile cu predare în limba română a III-a Bartok Emilia, Dragomer Katalin Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
39 Matematica în limba germană a III-a Ada Mihaela Radu, Rodica Chiran SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
40 Științe ale naturii în limba maghiară a III-a Mihaela-Ada Radu, Dumitra Radu SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
41 Științe ale naturii în limba germană a III-a Mihaela-Ada Radu, Dumitra Radu SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
42 Matematica în limba maghiară a III-a Mihaela-Ada Radu, Rodica Chiran SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
43 Educație Civica în limba maghiară a III-a Gherghina Andrei, Dumitra Radu SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
44 Arte vizuale si abilități practice în limba maghiară a III-a Mirela Flonta, Claudia Stupineanu, Simona Dobrescu SC CD Press SRL Traduceri MEN
45 Limba și literatura maternă rusă  a III-a Livia Neculai, Olga Ștefan EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 4500/18.07.2019 MEN
46 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba ucraineană a III-a Serafyma Krygan, Oksana Roshka, Lucia Mihoc EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 5054/30.08.2019 MEN
47 Limba și literatura maternă rromani a III-a Ionel Cordovan, Gheorghe Sarău, Noemi Cordovan EDITURA SIGMA 4217/08.05.2020 MEC
48 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba maternă rromani a III-a Gelu Neagu, Gheorghe Sarău, Răzvan Ionuț Călin, Georgiana Koniaeva EDITURA SIGMA 4217/08.05.2020 MEC
CLASA a IV-a 
Titlul manualului Clasa Autorii Editura Nr. act aprobare/ anul Mod de achiziţie
1 Arte vizuale şi abilităţi practice a IV-a Adina Grigore, Georgeta-Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negriţoiu, Augustina Anghel, Elena-Otilia Ţîroiu, Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-Sonia Ionică Asocierea Ars Libri Prof SRL + L&G  Absolut Admin SRL + Polichrom Industry 2006 SRL 3613/07.04.2016 MENCS
2 Arte vizuale şi abilităţi practice a IV-a Cristina Rizea, Daniela Stoicescu,Ioana Stoicescu Asocierea Grup Media Litera SRL + Grup Editorial Litera SRL+ SIVECO Romania SA 3613/07.04.2016 MENCS
3 Educaţie civică a IV-a Daniela Barbu, Cristiana Ana-Maria Boca, Marcela Claudia Călineci S.C. CD PRESS S.R.L. 3615/07.04.2016 MENCS
4 Educaţie civică a IV-a Dumitra Radu, Gherghina Andrei Asocierea S.C. ARAMIS PRINT S.R.L.+ S.C. AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. 3615/07.04.2016 MENCS
5 Educaţie civică a IV-a Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu Asocierea S.C. ARAMIS PRINT S.R.L.+ S.C. AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. 3615/07.04.2016 MENCS
6 Geografie a IV-a Manuela Popescu, Ştefan Pacearcă SC INTUITEXT 5705/03.11.2016 MENCS
7 Geografie a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă SC Aramis Print 5705/03.11.2016 MENCS
8 Geografie a IV-a Carmen Camelia Rădulescu, Ionuț Popa Grup Editorial ART 5705/03.11.2016 MENCS
9 Istorie a IV-a Doina Burtea, Alina Perțea SC Aramis Print 5472/12.10.2016 MENCS
10 Istorie a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă SC Aramis Print 5472/12.10.2016 MENCS
11 Istorie a IV-a Zoe Petre (coord.), Bogdan Teodorescu, Corina Andrei Corint Logistic + Tipografia Everest 2001 5472/12.10.2016 MENCS
12 Limba şi literatura română a IV-a Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anita Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel SC INTUITEXT 5471/12.10.2016 MENCS
13 Limba şi literatura română a IV-a Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-Sonia Ionică, Georgeta-Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negrițoiu, Augustina Anghel, Elena-Otilia Țîroiu Asocierea Ars Libri Prof SRL + L&G  Absolut Admin SRL + Polichrom Industry 2006 SRL 5471/12.10.2016 MENCS
14 Limba şi literatura română a IV-a Alina Radu, Roxana Jeler Grup Editorial ART 5471/12.10.2016 MENCS
15 Limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară  a IV-a Tankó Veronika-Zita,Zahu Valéria S.C. EDITURA CORVIN S.R.L. DEVA 3606/07.04.2016 MENCS
16 Limba modernă engleză a IV-a Elena Sticlea, Valentina Barabaș, Laura Stanciu SC BOOKLET SRL 5134/05.09.2016 MENCS
17 Limba modernă engleză a IV-a Jenny Dooley, Virginia Evans Asocierea UNISCAN -Express Publishing  5134/05.09.2016 MENCS
18 Limba modernă engleză a IV-a H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni Astro Impex 5134/05.09.2016 MENCS
19 Limba modernă franceză a IV-a M.A. Apicella, H. Challier, Mariana Vişan, Raisa Elena Vlad CENTRUL DE CARTE STRĂINĂ SITKA S.R.L. 3617/07.04.2016 MENCS
20 Limba modernă germană a IV-a M.G. Bertarini, A.Hallier, P. Iotti, S. Peri Steubing CENTRUL DE CARTE STRĂINĂ SITKA S.R.L. 3607/07.04.2016 MENCS
21 Matematică a IV-a Mariana Mogoș Sc Grup Editorial ART 5136/05.09.2016 MENCS
22 Matematică a IV-a Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anita Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel SC INTUITEXT 5136/05.09.2016 MENCS
23 Matematică a IV-a Rodica Chiran, Mihaela-Ada Radu SC Aramis Print SRL 5136/05.09.2016 MENCS
24 Muzică şi mişcare a IV-a Lăcrămioara-Ana Pauliuc, Costin Diaconescu S.C. CD PRESS S.R.L. 3616/07.04.2016 MENCS
25 Muzică şi mişcare a IV-a Florentina Chifu,Petre Ştefănescu Asocierea Grup Media Litera SRL + Grup Editorial Litera SRL+ SIVECO Romania SA 3616/07.04.2016 MENCS
26 Muzică şi mişcare a IV-a Dumitra Radu, Alina Perţea Asocierea S.C. ARAMIS PRINT S.R.L.+ S.C. AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. 3616/07.04.2016 MENCS
27 Religie – cultul ortodox a IV-a Mihaela Achim, Anişoara Daiu, Dragoş Ioniţă, Maria Moldoveanu, Florentina Nicula Asocierea SC Corint Logistic SRL + SC Tipografia Everest 2001 SRL 3614/07.04.2016 MENCS
28 Ştiinţe ale naturii a IV-a Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu SC Aramis Print 5473/12.10.2016 MENCS
29 Ştiinţe ale naturii a IV-a Dumitra Radu, Mihaela-Ada Radu SC Aramis Print 5473/12.10.2016 MENCS
30 Ştiinţe ale naturii a IV-a Nicolae Ploscariu  SC Grup Editorial ART 5473/12.10.2016 MENCS
31 Religie – Cultul Romano-Catolic de limba română a IV-a Alois Hîrja, Cristian Scripcaru, Maria Daniela Mititelu, Liviu Marius Ciuraru Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
32 Religie – Cultul Romano-Catolic de limba română a IV-a Tamaș Petru Sebastian, Mate Cristina, Cojan Teodora, Blînda Fulvina, Bejenaru Maricica, Herciu Tereza, Cojan Loredana, Ghercă Cristina Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
33 Religie – Cultul Penticostal a IV-a Catană Gheorghe, Cătană Speranța Doina, Poduț Danuț Emannuel, Dascălu V Elisabeta, Duciuc Alin Eugen, Barasciuc Andrei Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
34 Religie – Cultul Unitarian a IV-a Pal Tunde Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
35 Limba și literatura maternă sârbă a IV-a Jupunski Vera, Malimarcov Dubravca-Mara Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
36 Limba și literatura maternă maghiară a IV-a Kocsis AnnaMaria, Vollancs Szdonia, Kerekes Izabella, Dragomer Katalin Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
37 Limba și literatura maternă maghiară a IV-a Bartalis Irma, Dragomer Katalin, Kerekes Izabella, Vollancs Szidonia, Kocsis Annamaria, Bartok Emilia Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
38 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară a IV-a Forika Eva Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
39 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară a IV-a Abri Bela, Gyergyai Barna, Kereszteszy Janos Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
40 Limba și literatura maternă turcă a IV-a Anefi Icbal, Bormambet Vildan Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
41 Limba si literatura maternă ucraineană a IV-a Serafyma Crygan, Lucia Mihoc Editura Didactică și Pedagogică  3970/15.06.2018 MEN
42 Religie – Cultul Baptist a IV-a Hurbert Szabo Emeric, Mireuțe Ioan, Onaga Florina Magdalena, Marta Rus, Ochiș Anita Teodora Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
43 Limba și literatura maternă slovacă a IV-a Lașac Milenca, Corchiș Maria Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
44 Limba și literatura maternă rromani a IV-a Gheorghe Sarău, Cordovan Ionel Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
45 Limba și literatura maternă rusă a IV-a Tacu Claudia, Demid Anfisa Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
46 Limba și literatura maghiară pentru școlile și secțiile cu predare în limba română a IV-a Kerekes Izabella, Vollancs Szidonia Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
47 Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba maternă sârbă a IV-a Fericean Diana, Bugarschi Ioța Editura Didactică și Pedagogică  4312/08.08.2018 MEN
48 Arte vizuale și abilități practice în limba maghiară a IV-a Adina Grigore, Georgeta-Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negrițoiu, Augustina Anghel, Elena-Otilia Țîroiu, Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-Sonia Ionică SC Ars Libri Prof SRL Traduceri MEN
49 Arte vizuale și abilități practice în limba germană a IV-a Adina Grigore, Georgeta-Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negrițoiu, Augustina Anghel, Elena-Otilia Țîroiu, Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-Sonia Ionică SC Ars Libri Prof SRL Traduceri MEN
50 Geografie în limba germană a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
51 Științe ale naturii în limba maghiară a IV-a Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
52 Matematica în limba maghiară a IV-a Mihaela-Ada Radu, Rodica Chiran SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
53 Educație Civica în limba maghiară a IV-a Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
54 Istorie în limba germană a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
55 Istorie în limba maghiară a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
56 Matematica în limba maghiară a IV-a Mariana Mogoș Grupul Editorial ART Traduceri MEN
57 Geografie în limba maghiară a IV-a Carmen Camelia Rădulescu, Ionuț Popa Grupul Editorial ART Traduceri MEN
58 Matematica în limba germană a IV-a Mariana Mogoș Grupul Editorial ART Traduceri MEN
59 Limba modernă (italiană) a IV-a Mariana Mion Pop EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 5054/30.08.2020 MEN
60 Limba și literatura română pentru scolile și secțiile  cu predare în limba slovacă a IV-a Milenca Lașac EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 5054/30.08.2020 MEN
61 Limba și literatura română pentru scolile și secțiile  cu predare în limba  germană  a IV-a Paul Calmâc, Adela Gherasim EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A. 5054/30.08.2020 MEN

Foto: © Megabablo999 | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil. Pentru școli, elevi și studenți Dreamstime.com oferă 50% reducere la toate planurile, până la sfârșitul lunii septembrie.

Articolul LISTA Manualele pentru clasele I-IV valabile în anul școlar 2020-2021, aprobate de Ministerul Educației apare prima dată în Edupedu.ro.

Close