Grădiniță și liceu obligatorii – Președintele a promulgat Legea care introduce 16 ani de învățământ obligatoriu în România

Grădiniță și liceu obligatorii – Președintele a promulgat Legea care introduce 16 ani de învățământ obligatoriu în România

Legea care mărește durata învățământului obligatoriu de la 11 la 16 ani până în 2030 a fost promulgată de Președintele României, Klaus Iohannis. Este vorba despre Legea pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Proiectul de lege a fost inițiat de un grup de 19 parlamentari UDMR în frunte cu Szabo Odon și șapte parlamentari PSD. Mircea Miclea, fost ministru al Educației, avertiza în urmă cu o lună că învățământul obligatoriu până la clasa a XII-a ”e o modalitate populistă de a salva normele personalului didactic”.
Documentul prevede creșterea duratei învățământului obligatoriu în felul următor:
 • până în 2020 – devin obligatorii grupa mare de la grădință și clasele a XI-a și a XII-a – 14 ani în total
 • până în 2023 – grupa mijlocie – 15 ani în total
 • până în 2030 – grupa mică – 16 ani de învățământ obligatoriu.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat (cameră decizională) anul trecut, pe 7 mai (cu 76 de voturi pentru și 27 împotrivă). Președintele României l-a contestat la Curtea Constituțională pe 7 iunie, pe motive de tehnică legislativă. Judecătorii CCR au admis sesizarea și au declarat actul neconstituțional, pe motiv că fusese adoptat în aceeași zi cu alte două modificări ale aceleiași legi și că nu fuseseră corelate între ele aceste modificări (obiecții ridicate de Președintele României). Întoarsă automat la reexaminare în toamnă, legea a fost votată pe 12 decembrie de Cameră. Pe 4 martie a ajuns pe ordinea de zi-vot final la Senat. Senatul a adoptat-o și a retrimis-o la promulgare. Președintele nu poate respinge de la promulgare un proiect de lege decât o singură dată.

 

În prezent, învățământul obligatoriu este de 11 clase – începe la clasa pregătitoare și se încheie la clasa a X-a. Legea Educației în forma sa inițială prevedea însă trecerea clasei a IX-a la gimnaziu și un liceu de doar 3 ani – prevederi anulate de guvernul PSD condus de Victor Ponta.

Ce înseamnă învățământ obligatoriu? Sancțiuni și obligații

Potrivit legilor și regulamentelor în vigoare, părinții/tutorii copilului care nu frecventează învățământul obligatoriu pot fi sancționați și, în cazul în care există ajutoare sociale pe care le încasează, acestea pot fi sistate/condiționate.

Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011 prevede:

Articolul 86

(1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, în momentul înscrierii antepreșcolarilor, respectiv a preșcolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol, un contract educațional, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Contractul educațional-tip este aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și este particularizat, la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin decizia consiliului de administrație.

(2) Nerespectarea prevederilor contractului educațional-tip de către unitatea de învățământ este sancționată de inspectoratul școlar, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

(3) Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu.

(4) Părintele sau tutorele legal răspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul școlii, cauzate de elev.

Articolul 360

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozițiilor art. 86 alin. (3), din culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunității, prestată de părinte sau de tutorele legal;

(2) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. a) se fac de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar prevede mai multe obligații:

Art. 173

 • (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligaţia de a
  asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea
  elevului, până la finalizarea studiilor.
 • (2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada
  învățământului obligatoriu, poate fi sancționat, conform legislaței în vigoare cu amendă cuprinsă între
  100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.
 • (3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se
  realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de
  administrație al unității de învățământ
 • Copiilor lucrătorilor migranți li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la învățământul obligatoriu din România.

Art. 135

 • (1) Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma de învățământ cu frecvență, cursuri de zi,
  încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această
  vârstă și care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, la forma de învățământ cu frecvență, cursuri serale sau cu frecvență redusă.
Citește și:

 

Articolul Grădiniță și liceu obligatorii – Președintele a promulgat Legea care introduce 16 ani de învățământ obligatoriu în România apare prima dată în Edupedu.

Close