EVALUARE STANDARDIZATĂ 2022 Începe prima evaluare privată, în masă, a elevilor din școlile de stat, cu subiecte care nu sunt făcute de Ministerul Educației și care, pentru Matematică și Istorie, nu sunt nici măcar omologate / Cum arată întrebările și raportul „narativ-descriptiv”

De luni, elevii care doresc să fie testați din 329 de școli alese de Ministerul Educației vor susține câte 2 teste standardizate în zile diferite, la Limba română și la Matematică. Există și opțiunea Istorie pentru cei de la uman, în cazul liceenilor. La finalul testului va fi generat un raport care va ajunge la profesori, la elevi și la părinți, potrivit declarațiilor publice și protocolului de parteneriat semnat de Ministerul Educației și compania Brio Teste Educaționale SRL, obținut de Edupedu.ro. Trei teste demo și câte un raport pentru fiecare dintre aceste teste au fost oferite ca exemplu de platforma privată parteneră a Ministerului Educației.

UPDATE, ora 10:00: Ministrul Educației a declarat într-o conferință de presă că „au fost deja administrate 15.000 de teste de matematică în cadrul programului de evaluare standardizată. Pentru clasele a III-a, a V-a și a VI-a. La 10:00 începe administrarea în cele mai multe dintre situații a acestor teste, dar până la 10:00 avem deja 15.000 de teste administrate. Au fost completate de către copii și 10.000 de chestionare de satisfacție. Două treimi din cele trei sferturi din primii elevi care au răspuns au apreciat pozitiv administrarea acestor teste.

Testarea standardizată se va desfășura în timpul orelor de curs, în perioada 30 mai-8 iunie, pentru elevii de clasele primare și gimnaziu și 30 mai-10 iunie, pentru cei de liceu.

Potrivit unui document obținut de Edupedu.ro, primii care vor da evaluarea în cadrul proiectului pilot sunt elevii claselor a III-a, a V-a și a VI-a, la matematică.

Cei din clasele primare vor avea la dispoziție 30 de minute pentru a rezolva subiectele, iar cei de gimnaziu și liceu, 60 de minute.

Vor fi teste grilă cu 4 răspunsuri prestabilite și 1 răspuns corect, iar elevii vor bifa doar rezultatul.

Cum se interpretează scorul testului:

Testul oferit ca exemplu are mai mulți itemi din programa de clasa a VIII-a, deși acesta este pentru clasa a VII-a, după cum au semnalat mai mulți profesori pe adresa redacție@edupedu.ro. Autorii testelor menționează pe pagină că acesta este doar un model de test. Menționăm că testele Brio pentru Matematică nu sunt omologate sau avizate de Ministerul Educației, potrivit reprezentanților instituției.

Rezultatele sunt prezentate sub forma unui scor care poate varia între 0 (foarte slab) și 100 (foarte competent). Cu cât scorul este mai mare, cu atât el indică un nivel de cunoștințe și competențe mai ridicat.

Scorul este un „scor-centilă”: el arată cum se compară elevul testat cu toți ceilalți copii din România care parcurg aceeași clasă ca și el. De exemplu, pentru un elev care se află la centila 70 (a obținut scorul 70), înseamnă că 30% dintre elevii din România (de acea vârstă sau clasă) sunt mai buni decât el în timp ce 70% sunt mai slabi sau egali cu el. Totodată, un copil care are centila 90 (scorul 90) are în fața sa doar 10% din populația școlară comparabilă iar 90% dintre elevii de aceeași clasă sunt mai slabi decât el – acesta este un scor foarte bun – potrivit explicațiilor din document.

  • Amintim că ordinul de ministrul privind pilotarea evaluării standardizate a fost emis de ministrul Cîmpeanu, în aceeași zi în care a declarat că vrea să facă acest lucru prin parteneriat public cu o firmă (n. red în cadrul lansării unui raport pe literație al platformei Brio) și publicat a doua zi în Monitorul Oficial.
  • Părinți și elevi au criticat rapiditatea cu care ministerul a decis testarea standardizată cu mai puțin de o lună până la finalul anului școlar.
  • Elevii nu au primit nici un model de test pentru a se familiariza cu cerințele, deși chiar și la testările PISA elevii primesc modele înainte de examen pentru a înțelege cerințele.

Consilierul ministrului Educației, Radu Szekely, a justificat de ce elevii nu vor primi niciun model de test standardizat: “Atunci când mergi la un supermarket și faci cumpărături și trebuie să te încadrezi într-un buget nu faci teste de antrenament, îți folosești o competență pe care ai dobândit-o și ți-ai dezvoltat-o pe parcursul învățământului.”

Scorul este „spart individual pe fiecare competență”. Redăm mai jos fragmente din raportul unui test de matematică. La finalul articolului, interpretarea raportului întreg pe toate competențele.

SCOR 95–100: EXPERT
Algebră
Rezolvarea corectă dar şi folosirea proprietăţilor operaţiilor cu numere. Alege metode
adecvate în rezolvarea problemelor. Transpune o relaţie dintr-o formă în alta (text,
formulă, diagramă, grafic) dar şi realizarea de extinderi şi generalizări.
Geometrie
Indică pe lângă cunoaşterea şi folosirea corectă a cunoştinţelor învăţate şi realizarea
de extinderi şi generalizări.

SCOR 80–95: AVANSAT
Algebră
Indică pe lângă efectuarea corectă a calculelor cu numere reprezentate cu cifre sau
litere. Poate transpune în limbaj de ecuaţii sau inecuaţii datele problemelor în vederea
rezolvării. Obţine ecuaţii şi inecuaţii echivalente prin operaţii în ambii membrii sau
separarea termenilor.

Geometrie
Indică cunoaşterea şi folosirea corectă a asemănării triunghiurilor şi a relaţiilor
metrice. Găsirea sau realizarea de configuraţii geometrice în care să folosească
cunoştinţele pentru rezolvarea problemelor.

SCOR 60–80: COMPETENT
Algebră
Indică efectuarea de calcule cu numere raţionale dar şi operaţii cu numere reale
reprezentate prin litere. Determină reguli de calcul eficiente în efectuarea operaţiilor
cu numere.
Geometrie
Indică cunoaşterea şi găsirea elementelor necesare pentru asemănarea triunghiurilor. Cunoaşte relaţiile metrice şi teoremele aferente. Greutăţi în folosirea relaţiilor metrice
pentru rezolvarea problemelor.

SCOR 30–60: INTERMEDIAR
Algebră
Indică utilizarea proprietăţilor operaţiilor cu numere raţionale. Efectuează parţial
calcule cu numere reale reprezentate prin litere. Nu poate obţine ecuaţii şi inecuaţii
echivalente prin operare în ambii membri. Nu poate transpune în limbajul ecuaţiilor şi
inecuaţiilor rezolvarea unor probleme.

Geometrie
Indică cunoaşterea cazurilor de asemănare a triunghiurilor dar întâmpină greutăţi în
găsirea elementelor necesare şi deci găsirea triunghiurilor asemenea. Cunoaşterea
parţială a relaţiilor metrice dar folosirea lor în rezolvarea problemelor este parţial
corectă. Imposibilitatea realizării de corelări între elementele unei configurări
geometrice.

SCOR 10–30: SATISFACATOR
Algebră
Indică cunoaşterea operaţiilor cu numere raţionale fără generalizare. Recunoaşterea
parţială a numerelor reale fără operaţiile învăţate. Nu poate efectua calcule cu numere
reale reprezentate prin litere. Imposibilitatea alegerii unor metode adecvate în
rezolvarea problemelor.

Geometrie
Indică cunoaşterea parţială a patrulaterelor şi proprietăţilor acestora. Realizarea
parţială a cazurilor de congruenţă a triunghiurilor asemenea. Cunoaşterea parţială a
proprietăţilor poligoanelor regulate. Cunoaşterea parţială a relaţiilor metrice şi
utilizarea incorectă a acestora în rezolvarea problemelor. Imposibilitatea folosirii
informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică.

SCOR 0–10: INSUFICIENT
Algebră

Indică ne cunoaşterea operaţiilor cu numere raţionale. Nu recunoaşte numerele reale
şi operaţiile învăţate cu numere reale. Imposibilitatea calculului cu numere reale
reprezentate prin litere. Nu poate identifica corespondenţa între datele problemelor.

Geometrie
Indică necunoaşterea patrulaterelor şi clasificarea triunghiurilor. Imposibilitatea de
recunoaştere triunghiurilor asemenea. Necunoaşterea cazurilor de asemănare a
triunghiurilor. Ne cunoaşterea relaţiilor metrice şi a teoremelor aferente. Nu poare
folosi informaţiile oferite de o configuraţie geometrică. Nu cunoaşte proprietăţile
poligoanelor regulate.

La Algebră, numere raționale se indică în funcție de rezultat, câte ore mai trebuie să învețe elevul pentru a ajunge la nivelul cel mai ridicat. De exemplu:

Nivelul corespunzător scorului 80: COMPETENT înseamnă că elevul rezolvă cu ușurință calcule cu numere raționale. Știe să determine reguli de calcul eficiente pentru efectuarea operațiilor cu numere. Timp studiu necesar pentru upgrade: 10 ore.

COMPETENT
Rezolvă cu ușurință calcule cu numere raționale. Știe să determine reguli de calcul
eficiente pentru efectuarea operațiilor cu numere.
INTERMEDIAR
Știe să utilizeze proprietățile operațiilor cu numere raționale. Nu știe să obțină ecuații și
inecuații echivalente prin operare în ambii membri. Nu reușește să transpună în limbajul
ecuațiilor și inecuațiilor rezolvarea unor probleme.
SATISFACATOR
Poate efectua operații cu numere raționale, fără generalizare. Nu știe să aleagă
metodele adecvate pentru rezolvarea problemelor.
INSUFICIENT
Nu știe să facă operații cu numere raționale și nu poate identifica corespondența între
datele problemelor.

Nivelul corespunzător scorului 47: INTERMEDIAR, elevul știe să utilizeze proprietăţile operaţiilor cu numere reale. Poate efectua numai parţial calcule cu numere reale reprezentate prin litere, dar nu poate obţine ecuaţii şi inecuaţii echivalente prin operare în ambii membri. Nu poate transpune în limbajul ecuaţiilor şi inecuaţiilor rezolvarea unor probleme. Timp de studiu necesar pentru upgrade: 6 ore”.

Calendarul testării standardizate
  • Matematică/Istorie

30 Mai: Clasele a III-a, a V-a și a VI-a
31 Mai: Clasele a II-a, a IV-a, a VII-a și a IX-a
2 Iunie: Clasele I, a X-a și a XI-a

  • Limba română

3 Iunie: Clasele a III-a, a V-a și a VI-a
6 Iunie: Clasele a II-a, a IV-a, a VII-a și a IX-a
7 Iunie: Clasele I, a X-a și a XI-a
8 Iunie: Reprogramări pentru sesiunile de testare care nu s-au putut efectua.

Raportul întegral pentru un elev la matematică, oferit ca exemplu de platforma de testare parteneră a Ministerului Educației.
Citește și:
Ministrul Cîmpeanu susține că testele Brio sunt omologate, dar pe site-ul Ministerului Educației acestea apar cu decizie de neomologare în cazul disciplinei Istorie, cuprinsă în testare, deci nu pot fi folosite în sistemul de învățământ preuniversitar, potrivit legislației. Nu există omologare publicată nici pentru Matematică, ci doar pentru ciclul primar și Limba română

Articolul EVALUARE STANDARDIZATĂ 2022 Începe prima evaluare privată, în masă, a elevilor din școlile de stat, cu subiecte care nu sunt făcute de Ministerul Educației și care, pentru Matematică și Istorie, nu sunt nici măcar omologate / Cum arată întrebările și raportul „narativ-descriptiv” apare prima dată în Edupedu.ro.

Close