Eliminarea mediei de gimnaziu la admiterea la liceu / “Ce argumente am avea s-o păstrăm în condițiile în care în care am văzut bine, lipsa de relevanță notelor”, spune ministrul Educației, fără să precizeze de când s-a putea aplica

Eliminarea mediei de gimnaziu la admiterea la liceu / “Ce argumente am avea s-o păstrăm în condițiile în care în care am văzut bine, lipsa de relevanță notelor”, spune ministrul Educației, fără să precizeze de când s-a putea aplica

Sorin Cîmpeanu precizează din nou, pentru a doua oară în aceeași lună, că media de gimnaziu din cei 4 ani ar putea să nu mai fie luată în calcul la media admiterea la liceu. De data aceasta a fost mai clar în exprimare: “Este în dezavantajul elevilor să iei în calcul această pondere a notelor din gimnaziu pentru că nu mai pot să faci niciun fel de diferență între cei care au note între 9 și 10, conforme cu competențele pe care le posedă și ceilalți elevi care au note între 9 și 10 și nu au nicio legătură cu ceea ce trebuie să însemne un elev de 9 și 10,” a spus ministrul la TVR.
  • Media celor 4 ani de gimnaziu contează cu o pondere de 20% pentru media finală de la admiterea la liceu.
  • Ministrul Educației a mai precizat recent că mediile din gimnaziu “mai degrabă nu” ar trebui să conteze pentru admiterea la liceu, precizând însă totuși că “dacă se dovedește că aceste evaluări standardizate au succes, dacă se dovedește că într-adevăr putem fi eficienți în dorința noastră de relevanță a acestor note, atâtea cât vor rămâne, nu exclud posibilitatea de a fi luate în considerare.”

În intervenția de ieri de la TVR, în ziua în care s-au anunțat rezultatele de la Evaluarea Națională 2022, Sorin Cîmpeanu a fost mai clar în exprimare și nu a mai menționat evaluarea standardizată, ca situație în care s-ar păstra totuși relevanța mediei de gimnaziu.

Moderator: Intenționați să renunțați la ponderea mediei generale din gimnaziu pentru media finală la admiterea la liceu?

Sorin Cîmpeanu: Ce argumente am avea s-o păstrăm în condițiile în care în care am văzut bine lipsa de relevanță notelor acordate mai ales în acești ani de doi ani de criză sanitară. De ce aș mai susține să se ia în calcul cu anumită pondere, note care sunt complet irelevante pe perioada de criză sanitară?

Reamintesc faptul că note peste 8.50 care în mod normal erau într-o pondere de 14-15 %, au fost apoi de 53 % și apoi la 60 la sută. Este în dezavantajul elevilor să iei în calcul această pondere a notelor din gimnaziu pentru că nu mai pot să faci niciun fel de diferență între cei care au note între 9 și 10, conforme cu competențele pe care le posedă și ceilalți elevi care au note între 9 și 10 și nu au nicio legătură cu ceea ce trebuie să însemne un elev de 9 și 10.

Moderator: De când intenționați să faceți modificarea?

Sorin Cîmpeanu: Am spus că o să lansăm anul acesta în consultarea pachetul legislativ pentru transpunerea proiectului România Educată și vom vedea care sunt concluziile în raport cu această propunere.

  • Ministrul Educației vrea ca din septembrie 2023 să fie aprobate noi planuri cadru. Recent acesta spunea: “În 2022 să pregătim sistemul în așa fel încât, din septembrie 2023 vom avea planuri cadru noi, și alt curriculum cu partea de resurse de infrastructură, partea de pregătirea profesorilor și foarte important cadrul legal foarte bine stabilit, nu doar pachetul legislativ și toată legislația subsecventă. Lucrurile trebuie să se vadă începând de anul acesta după adoptarea pachetul legislativ”.

Moderator: E posibil mai ales în condițiile în care se va renunța la această pondere, Evaluarea Națională se dea la mai multe materii?

Sorin Cîmpeanu: Nu, Evaluarea Națională pentru a beneficia de o schimbare atât de importantă precum este schimbarea disciplinelor trebuie să fie pregătită cu mult timp înainte. Deci pentru a schimba disciplinele la Evaluarea Națională e nevoie să anunți de la începutul ciclului gimnazial. Asta este o schimbare de structură. Nu este corect să schimbi de la un an la altul discipline de examen pentru că avem elevi care au luat în serios această modalitate de examene începând cu clasa V-a. Din perspectiva disciplinelor de matematică și limba română vom avea aceeași structură în viitor. Schimbările pot fi făcute la finalul unui ciclu.

O analiză Edupedu.ro pe baza rezultatelor la Evaluarea Națională a arătat anul trecut, că mediile din clasele V-VIII obținute de elevii care au înregistrat medii sub 3 la Evaluarea Națională au fost, în peste 90% din cazurile analizate, mai mari cu cel puțin 4 puncte, uneeori diferențele între cele două medii ajungând chiar și la 6 puncte.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între Media Generală la Evaluarea Națională (care are o pondere de 80%) și Media Generală de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%). 

Calculul mediei de admitere la liceu se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde

MA = media de admitere

ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII

EN = media generală obținută la Evaluarea Națională

* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv și teologic, pentru anul școlar 2020-2021

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA,
unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA,
unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

Ce se întâmplă dacă mediile de admitere sunt egale?

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

  1. media obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
  2. media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
  3. nota obţinută la proba de limba şi literatura română la Evaluarea Naţională
  4. nota obţinută la proba de matematică la Evaluarea Naţională
  5. nota obţinută la proba de limbă maternă la Evaluarea Naţională, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Articolul Eliminarea mediei de gimnaziu la admiterea la liceu / “Ce argumente am avea s-o păstrăm în condițiile în care în care am văzut bine, lipsa de relevanță notelor”, spune ministrul Educației, fără să precizeze de când s-a putea aplica apare prima dată în Edupedu.ro.

Close