Definirea de standarde clare pentru ceea ce considerăm a fi ”o școală bună” – inclusă în prioritățile pe termen scurt ale Ministerului Educației din fișa de buget

Definirea de standarde clare pentru ceea ce considerăm a fi ”o școală bună” – inclusă în prioritățile pe termen scurt ale Ministerului Educației din fișa de buget

Definirea de standarde clare pentru ceea ce considerăm a fi ”o școală bună” este inclusă în prioritățile pe termen scurt ale Ministerului Educației, potrivit fișei de buget pusă în dezbatere publică. Definirea acestor standarde face parte din capitolul A6 – Modernizarea curriculumului și evaluării.

Descarcă de aici fișa de buget propus pentru Ministerul Educației în anul 2021. În document sunt enumerate prioritățile pe termen scurt.

Care sunt celelalte priorități de la capitolul „modernizarea curriculumului și evaluării”:

 • Restructurarea curriculumului școlar pentru promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, pe dezvoltarea de capacități cognitive, motivaționale și acționale, cunoștințe fundamentale, competențe și abilități aplicabile în profesie și în societate
 • Elaborarea noilor planuri-cadru și a programelor școlare pentru învățământul liceal pentru toate filierele și profilurile
 • Asigurarea de manuale și auxiliare necesare procesului didactic, inclusiv pentru disciplinele pentru care nu s-au putut asigura până în acest moment
 • Revizuirea/ dezvoltarea materialelor educaționale, a resurselor și a proceselor din școală pentru ca ele să promoveze diversitatea, în special în școlile care integrează copii cu dizabilități/ migranți
 • Definirea și asigurarea alfabetizării funcționale a elevilor pentru fiecare nivel, concomitent cu creșterea gradului de conștientizare asupra importanței acestei probleme
 • Inițierea unor programe de identificare timpurie a dificultăților în asigurarea alfabetizării funcționale a elevilor – de exemplu, prin utilizarea rezultatelor evaluărilor naționale de la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a
 • Asigurarea desfășurării examenelor/ evaluărilor naționale, precum și a concursurilor naționale și a activităților specifice olimpiadelor școlare
 • Încheierea evaluării periodice a tuturor unităților de învățământ
 • Susținerea Inspecției școlare – îndrumarea și consilierea cadrelor didactice
 • Susținerea programelor naționale, inclusiv extrașcolare și extracurriculare, de educație pentru sănătate, educație cultural-artistică și științifică, educație ecologică, educație prin sport, educație rutieră, educație pentru dezvoltarea durabilă, educație financiară, promovarea voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale
 • Inițierea unui sistem de înregistrare și monitorizare a parcursului educațional și profesional al preșcolarilor și elevilor, corelat cu alte baze de date astfel încât portofoliul educațional integrat să reunească evaluările cu rezultatele anchetelor sociale și cu alte informații relevante
 • Dezvoltarea și implementarea programelor de stimulare a performanței, adresate elevilor cu potențial deosebit
 • Permanentizarea cooperării dintre minister, Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație și instituțiile internaționale din domeniul evaluării; realizarea parteneriatelor cu angajamente pe termen lung în evaluările PISA, TIMSS, PIRLS
 • Formarea de experți români în evaluare standardizată cu sprijinul experților internaționali
 • Clarificarea responsabilităților instituționale în cadrul procesului de evaluare
 • Cooptarea factorilor implicați și decidenți în construirea mecanismului de reglaj curriculum – evaluare
 • Elaborarea documentelor decizionale și a acordurilor inter-instituționale de coordonare a reglementărilor privind evaluarea și rezultatele evaluărilor, precum și a utilizării datelor în revizuirea curriculumului, formarea cadrelor didactice, elaborarea resurselor de învățare și proiectarea programelor remediale
 • Pregătirea utilizării sistemelor informatice atât în procesul de evaluare cât și în cartografierea rezultatelor elevilor
 • Introducerea de obiective de învățare definite în termeni de competențe pentru evaluarea la clasă, pentru toate ciclurile de învățare
 • Formarea unor grupuri de lucru pe discipline, arii curriculare sau inter-disciplinare care să elaboreze standarde de performanță și descriptori de performanță, corelați cu programele elaborate pe discipline/ module/ interdisciplinar și cu scalele de notare adoptate pentru disciplinele respective
 • Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării educaționale (evaluarea rezultatelor învățării, evaluarea competențelor), prin intermediul unor programe instituționale dedicate acestui scop
 • Includerea unui modul distinct pentru evaluare în formarea inițială a cadrelor didactice și includerea evaluării în componența practică a formării

O serie de rapoarte europene și naționale au vorbit despre acest concept de „școală bună”. De exemplu, „Guvernanța democratică a școlilor”, o lucrare din 2007 sub egida Consiliului Europei, apărută în limba română în 2014, trata acest concept:

„Putem spune că scopul unei şcoli într-o societate democratică este acela a le oferi copiilor posibilitatea să îşi maximizeze potenţialul – din punct de vedere academic; să îşi dezvolte abilităţi de viaţă şi capacitatea de a-şi îndeplini rolul într-o societate democratică. Cu toate astea, dacă o şcoală este bună din punct de vedere academic, dar eşuează în celelalte două aspecte, atunci nu poate fi considerată o şcoală bună.”

Tot în bugetul pe 2021 este inclusă și dotarea laboratoarelor, cabinetelor și atelierelor școală cu mobilier, echipamente și mijloace didactice moderne.

Fundația World Vision România a remarcat pe de altă parte că în acest proiect de buget fondurile alocate pentru grădinițe sunt mai mici decât cele din 2019.

De asemenea, aprobarea profilului cadrului didactic este revăzută pentru acest an.

Foto: Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil

Articolul Definirea de standarde clare pentru ceea ce considerăm a fi ”o școală bună” – inclusă în prioritățile pe termen scurt ale Ministerului Educației din fișa de buget apare prima dată în Edupedu.ro.

Close