Copiii sunt amestecați arbitrar, „ca niște cărți de joc”, deși sunt împreună de 5 ani, sunt colective deja formate, „în timp s-au realizat și consolidat numeroase prietenii” – petiție depusă la minister de părinții elevilor care au fost despărțiți la intrarea în clasa a V-a, la o școală din București,  prin metoda „spargerea claselor”

Copiii sunt amestecați arbitrar, „ca niște cărți de joc”, deși sunt împreună de 5 ani, sunt colective deja formate, „în timp s-au realizat și consolidat numeroase prietenii” – petiție depusă la minister de părinții elevilor care au fost despărțiți la intrarea în clasa a V-a, la o școală din București, prin metoda „spargerea claselor”

Metoda „spargerea claselor”, folosită la reorganizarea elevilor care au trecut din clasa a IV-a în clasa a V-a la Liceului Teoretic „Ion Barbu”, din București, este criticată de părinții elevilor, care au trimis o petiție la Ministerul Educației, potrivit documentului primit și de Edupedu.ro. „Este una cât se poate de formală, ineficientă, făcută, parcă, tocmai în disprețul legii, dar, mai ales, în disprețul interesului superior al minorilor care sunt amestecați într-un mod arbitrar, precum niște cărți de joc”, potrivit documentului. Semnatarii susțin că s-au format 4 clase de a V-a de câte 28 ori 29 de elevi, din cele 3 clase existente de a IV-a, având în medie, 31 de elevi. Acestora s-au adăugat și 17 elevi nou transferați.

„Vă solicităm menținerea colectivului de elevi al clasei a IV-a A (anul 2020-2021) în forma inițială, astfel încât, colectivul format în clasa 0 să aibă continuitate până la finalul clasei a VIII-a. Măsura impusă în mod discreționar, de dizolvare a clasei și de distribuire a elevilor, după un criteriu aleatoriu, în patru clase distincte va avea efect și impact emoțional negativ asupra echilibrului psihologic al copiilor, adăugând inclusiv contextul pandemic și necesitatea adaptării acestora la un nou program, la noi cerințe, la trecerea de la un unic învățător la un număr mare de noi cadre didactice, toate acestea influențând dezvoltarea emoțională a copiilor”, scriu părinții în petiție.

“Cred că sunt mai multe școli în care directorii au luat această decizie” a reducerii prin tragere la sorți a numărului de elevi la clasă, pentru elevii care trec în clasa a V-a, a spus duminică seară ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Întrebat în legătură cu ce soluții sau ce recomandări ar avea pentru directorii de școli care trebuie să reducă numărul de elevi la trecerea din clasa a IV-a în clasa a V-a, conform unei legi de anul trecut, ministrul a spus, între altele, “cum se formează clasa 0 sau cum se formează a IX-a”, în sensul unei “modalități echilibrate de repartiție”. Dar a insistat, în general, pe faptul că directorii de școli sunt cei responsabili cu aceste măsuri și a afirmat că aceștia au avut la dispoziție un an pentru a decide ce să facă.

Ministrul a declarat că exista posibilitatea ca legea să fie prorogată prin ordonanță de urgență, “însă vocile au fost tot din partea părinților, foarte clare”, ca legea să fie aplicată de acum.

Numărul elevilor din clasele a V-a va fi redus până la 1 septembrie la maximum 29 de copii per clasă, așa cum prevede legea educației modificată de Parlament în urmă cu un an, după cum Edupedu.ro a semnalat luna trecută. Legea educației prevede acum că în învățământul școlar clasele pot avea maxim 22 de elevi, cele din gimnaziu – maxim 26, iar cele de liceu – maxim 30, efectivele putând fi suplimentate cu 3 elevi în situații excepționale.

Petiția integrală a părinților elevilor din clasa a V-a:

“Având în vedere Legea nr. 185/ 20.08.2020 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011, modificări intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2020 și Ordinul M.E.C. nr. 5599/ 21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, vă aducem la cunoștință următoarele:

• Vă solicităm menținerea colectivului de elevi al clasei a IV-a A (anul 2020-2021) în forma inițială, astfel încât, colectivul format în clasa 0 să aibă continuitate până la finalul clasei a VIII-a. Măsura impusă în mod discreționar, de dizolvare a clasei și de distribuire a elevilor, după un criteriu aleatoriu, în patru clase distincte va avea efect și impact emoțional negativ asupra echilibrului psihologic al copiilor, adăugând inclusiv contextul pandemic și necesitatea adaptării acestora la un nou program, la noi cerințe, la trecerea de la un unic învățător la un număr mare de noi cadre didactice, toate acestea influențând dezvoltarea emoțională a copiilor.

• Considerăm că măsura impusă, cu aplicare începând din acest an școlar, inclusiv pentru clasele a V-a, deși Legea nr. 185/2020 este în vigoare încă de la data de 01.09.2020, ca fiind total neproductivă, abuzivă și discreționară, atragând numeroase probleme în ceea ce privește accesul elevilor la o educație de calitate, precum și nemulțumiri unanime, atât din partea elevilor, cât și a părinților.

• Vă solicităm să dispuneți aplicarea prevederilor privind efectivele maxime   dintr-o formațiune de elevi prevăzute în Legea nr 185/20.08.2020 care modifică și completează Legea Educației Naționale, claselor nou formate la început de ciclu școlar, respectiv, claselor pregătitoare, claselor a V – a nou înființate (prin suplimentarea numărului de clase dintr-o unitate de învățământ), precum și claselor a IX – a, clase formate ca urmare a examenului de capacitate și repartiției electronice a elevilor.

În privința claselor enumerate mai sus, organizarea se poate realiza încă de la începutul ciclului școlar respectiv, cu respectarea noilor dispoziții legale privind efectivul de elevi permis în fiecare clasă, astfel încât, această problemă a suprapopulării formațiunilor de elevi se va regla, în mod firesc, în doar câțiva ani școlari. 

Vă rugăm să constatați, în acord cu majoritatea zdrobitoare atât a elevilor, cât și a părinților, că această măsură de reducere a efectivelor de elevi nu poate fi aplicată claselor a V – a existente deja, clase formate și consolidate în 5 (cinci) ani de ciclu de învățământ primar. Copiii aceștia sunt ÎMPREUNĂ de 5 (cinci) ani, sunt colective deja formate, în timp, s-au realizat și consolidat numeroase prietenii, or, ei au nevoie de stabilitate și continuitate în viața lor școlară.

Copiii noștri, copiii acestei țări nu pot reprezenta, la nesfârșit, obiectul unor experimente repetate la fiecare schimbare a factorilor politici de decizie, întrucât, este imperios necesar ca să existe o stabilitate a regulilor, a procedurilor, în timpul procesului educațional.

Faptul că la începutul acestui an școlar 2021 – 2022, există clase de a V – a care vin din ciclul primar cu un număr de 30 (situația clasei noastre) sau peste 30 de elevi, nu le poate fi imputat nici elevilor, nici, nouă, părinților, iar cei care le-au format astfel trebuie să și le asume, nicidecum, să le distrugă.

Dizolvarea claselor a V – a deja existente și împărțirea elevilor într-un mod aleatoriu, discreționar, în mai multe clase (4 clase, în cazul nostru) este cu totul și cu totul inacceptabilă.

Integrarea copiilor într-un colectiv este esențială în procesul educațional, or, procedându-se în acest mod, dincolo de impactul trecerii la noul ciclu de învățământ, este ca și cum, copiilor li s-ar impune o mutare forțată la o altă școală.

Legea dispune doar pentru viitor, nu are putere retroactivă, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Așadar, Legea educației, astfel cum a fost modificată, nu poate genera efecte juridice decât pentru viitor, în speță, nu poate fi aplicată colectivelor de elevi deja formate la data intrării sale în vigoare. Dispozițiile legale vizând limitarea numărului de elevi / clasă pot fi aplicate exclusiv claselor a V – a  nou formate din cadrul școlilor generale, liceelor ori colegiilor.

Prin urmare, în condițiile în care, la nivelul școlii noastre, au fost admise 17 cereri de transfer, respectiv, au fost înscriși 17 (șaptesprezece) elevi noi în clasa a V – a, aceștia pot forma o clasă de sine stătătoare, întrucât, respectă atât numărul minim (10), cât și numărul maxim de elevi (26), astfel cum prevăd dispozițiile art. 63 alin. (1) lit. (d) din Legea educației, modificată și completată.  

  • Reorganizarea claselor a V – a realizată în cadrul școlii noastre, respectiv, în cadrul Liceului Teoretic „Ion Barbu”, în sensul formării a 4 (patru) clase de câte 28 ori 29 de elevi, din cele 3 (trei) clase existente, având în medie, 31 de elevi (acestora adăugându-li-se și cei 17 elevi noi, veniți prin transfer de la alte școli), este una cât se poate de formală, ineficientă, făcută, parcă, tocmai în disprețul legii, dar, mai ales, în disprețul interesului superior al minorilor care sunt amestecați într-un mod arbitrar, precum niște cărți de joc.  
  • Vârsta copiilor permite gestionarea acestora într-un număr mai mare de către colectivul profesoral, cel mai bun argument în acest sens, fiind faptul că, și în trecut, profesorii au realizat cu succes acest lucru, chiar în clase supradimensionate, formate din 35 – 40 de elevi, asigurând un tratament egal tuturor copiilor de gimnaziu.
  • Considerăm că elevilor de clasa a V-a trebuie să li se aplice un tratament egal celor din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a, în cazul cărora nu se procedează la astfel de reorganizări la nivelul formațiunilor de elevi existente.

Din această perspectivă, Legea nr.185/ 20.08.2020 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011 este total discriminatorie, în interpretarea ad litteram dată textului de lege, interpretare potrivit cu care, s-ar impune ca toate clasele a V – a (existente ori nou formate) să fie limitate la numărul maxim de 26 de elevi, mergând, prin excepție, până la 29, de vreme ce, toate celelalte clase, care nu sunt la început de ciclu școlar vor funcționa, în continuare, cu efectivele existente, chiar dacă acestea  ar fi, spre exemplu, de 35 – 40 de elevi. 
Urmărirea interesului superior al copiilor, integritatea psihică și emoțională a acestora fiind primordială;
• Anul școlar a început la data de 01.09.2021 și conform legii nu mai sunt posibile reorganizări;
• În anul școlar 2021 – 2022, elevii vor urma clasa a V- a și nu este necesară reînscrierea lor, astfel cum, în mod firesc, nu mai poate fi posibil și nici necesar, transferul acestora de la o clasă la o altă clasă în cadrul aceleiași unități de învățământ.

  • principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
  • principiul participării şi responsabilităţii părinţilor;
  • principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;
  • principiul respectării dreptului la opinie al elevului / studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ.

Într-un interviu acordat postului public de televiziune, însuși Ministrul Educației, Domnul Sorin Câmpeanu, și-a manifestat îngrijorarea relativ la problemele mari care vor surveni la clasele a V – a din perspectiva posibilelor riscuri de traumatizare a unor copii încă mici prin schimbările de colectiv”. În acest sens, acesta a îndemnat directorii de școli să găsească soluții care “să nu genereze efecte în rândul copiilor” și a adăugat că “este nevoie de management profesionist în școli, tocmai pentru a găsi soluții oneste și echitabile”.

  • “Legile sunt scrise pentru rațiune, dar interpretarea lor se face cu sufletul”, acestea aplicându-se și în spiritul, iară nu doar în litera lor.

Față de toate considerentele expuse, vă rugăm, respectuos, să dispuneți prioritizarea răspunsului solicitat și luarea măsurilor care se impun pentru menținerea clasei a V – a A, în formula existentă (în anul școlar 2020 – 2021), respectiv, cu efectivul de 30 de elevi, scurtând termenul legal și ținând cont de faptul că porțile școlii se vor deschide în curând.

Cu aleasă considerație,

Părinții colectivului de elevi ai clasei a IV-a A (anul 2020-2021),

prin reprezentantul său, președintele Consiliului reprezentativ al părinților,

03.09.2021”

Foto: © Mikhail Davidovich | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Articolul Copiii sunt amestecați arbitrar, „ca niște cărți de joc”, deși sunt împreună de 5 ani, sunt colective deja formate, „în timp s-au realizat și consolidat numeroase prietenii” – petiție depusă la minister de părinții elevilor care au fost despărțiți la intrarea în clasa a V-a, la o școală din București, prin metoda „spargerea claselor” apare prima dată în Edupedu.ro.

Close