Cele trei condiții pentru a promova Bacalaureatul

Cele trei condiții pentru a promova Bacalaureatul

Promovarea examenului de Bacalaureat 2022 permite accesul în învățământul superior, adică diploma de bac este un fel de „pașaport” pentru înscrierea la facultate. Pentru a fi declarat promovat la Bac, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească trei condiții, cumulativ, potrivit metodologiei de examen.

La Bacalaureat 2022 s-au înscris, în total 126.454 de absolvenți de liceu, din care 111.329 din promoția curentă și 15.125 din seriile anterioare. La proba de Limba și literatura română participă 117.219 de candidați. Asta înseamnă că 9.235 dintre cei 15.125 care sunt din generațiile anteriorare nu participă.

Luni, 20 iunie, debutează probele scrise de la Bacalaureat 2022 – Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a susțin astăzi proba scrisă la Limba română.

Condițiile pe care un elev trebuie să le îndeplinească pentru a promova examenul de Bacalaureat sunt:

  1. să-și fi echivalat sau recunoscut (după metodologia de Bacalaureat 2022) toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  2. să susţină toate probele scrise şi să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  3. să obţină media generală 6(cel puţin) la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat. Acolo unde candidaţii obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc
simultan condiţiile, precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.

Diploma de Bacalaureat arată ca în modelul de mai jos, publicat în Monitorul Oficial, aprobat prin HG 577/2015:

Cei care au absolvit 12 clase primesc și diplomă de absolvire a liceului.

Foto: 236495130 © Benzoix | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Articolul Cele trei condiții pentru a promova Bacalaureatul apare prima dată în Edupedu.ro.

Close