Ce fac contabilul școlii, administratorul, secretarul sau bibliotecarul. Explicații pentru premierul Ludovic Orban într-o scrisoare comună a tuturor sindicatelor din Educație în care-i cer să nu bage în șomaj tehnic personalul administrativ

Ce fac contabilul școlii, administratorul, secretarul sau bibliotecarul. Explicații pentru premierul Ludovic Orban într-o scrisoare comună a tuturor sindicatelor din Educație în care-i cer să nu bage în șomaj tehnic personalul administrativ

Toate cele trei federații sindicale din Educație, FSLI, FSE Spiru Harte și Alma Mater, au trimis o scrisoare comună premierului Ludovic Orban în care-i cer acestuia să nu trimită în somaj tehnic personalul din Educație, potrivit documentului primit de Edupedu.ro. Argumentele lor sunt întinse pe 12 pagini, iar documentul explică pentru fiecare funcție în parte care este rolul acesteia și car sunt atribuțiile fiecărui funcționar.

Scrisoarea are ca titilu „Argumente pentru exceptarea personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile și instituțiile din învățământul preuniversitar, din inspectoratele școlare, din bibliotecile centrale universitare, precum și din învățământul universitar, de la măsura trecerii în șomaj tehnic”.

„Majoritatea personalului nedidactic are acum salariul minim brut pe economie, venit care include această categorie de salariați în rândul celor săraci, astfel că o diminuare cu 25% a salariilor îi va duce la limita subzistenței”, scriu sindicatele în scrisoarea către premier.

Fotografia publicată pe Facebook de către FSLI este una care ilustrează sindicaliști în fața ministerului, protestând.

Mai întâi sunt enumerate principiile publicate recent de Internaționala Educației în condițiile Pandemiei COVID-19. După acestea, urmează atribuțiile personalului didactic auxiliar și nedidactic vizat de declarațiile premierului Orban privind o eventuală trimitere în șomaj tehnic cu diminuarea veniturilor. Redăm câteva dintre acestea:

1. ”Administratorul financiar

Conform atribuțiilor pe care le are în fișa postului, acesta realizează raportările lunare
care se efectuează către instituțiile administrației publice centrale și locale (primărie,
inspectorat școlar, ANAF etc.), precum și plățile, astfel:
– în perioada 01- 03 ale fiecărei luni se fac raportările către Primărie – plăți restante, componența soldului, furnizori neachitați pentru luna anterioară, raportări care se pot întocmi doar după ce se contabilizează toate facturile furnizorilor intrate în unitate în luna de raportare și se verifică balanța;
– până în data de 04 a lunii se întocmește Situația plăților pentru bugetul de stat și se depune la registratura Trezoreriei;

– până în data de 05/06 ale fiecărei luni se fac raportările către ANAF în platforma FOREXEBUG “SITUAȚIA PLĂȚILOR RESTANTE” – Formularul F1118 – pentru finanțarea de la bugetul local și pentru finanțarea de la Bugetul de stat (care, de multe ori, funcționează mai mult noaptea); nedepunerea acestui formular generează blocarea conturilor unității;
– în perioada 06-08 a lunii se încarcă Cererea de deschidere credite pentru Cheltuielile de personal cu finanțare din bugetul de stat (după validarea Statului de plată) și a Fondului de Handicap în platforma Finantare.org a inspectoratului școlar;
– până în data de 07 a lunii se transmite inspectoratului școlar Necesarul pentru Transport Elevi, Burse profesionale și Bani de liceu, care de asemenea se încarcă în platforma Finantare.org;

De subliniat faptul că, în situația în care administratorii financiari/contabilii inspectoratelor școlare vor fi în șomaj tehnic, nu vor mai putea întocmi majoritatea actelor de mai sus, deoarece nu au voie să semneze nimic pe perioada șomajului tehnic, neputând fi folosită nici semnătura electronică.

2. Secretarul-șef/Secretarul, mai ales acolo unde este post unic:
– întocmește pontajele personalului din unitate pe baza cărora s-au lucrat statele de personal și statele de plată a salariilor;
– desfășoară activitate în cadrul comisiei de la nivelul unității constituite pentru implementarea programului Euro 200;
– elaborează statele de plată pentru: salarii (prin programul EDUSAL), burse, concedii medicale și de odihnă, rețineri din salarii (CAR, titluri executorii);
– întocmește documentația pentru programul Bani de liceu;
– pregătește bazele de date pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureat, prin verificarea dosarelor personale ale elevilor și a mediilor generale;
– întocmește foile matricole pentru elevii absolvenți;
– realizează, dacă este cazul, modificările în dosarele de personal, să elaboreze documentația aferentă (acte adiționale, decizii de suspendare etc.), să opereze modificările în REVISAL și să le transmită inspectoratului teritorial de muncă;
– rezolvă toate situațiile solicitate de diferitele instituții (inspectorat, minister etc.);
– se ocupă de corespondența unității de învățământ – nu doar din punct de vedere al înregistrării documentelor și repartizării acesteia pe compartimente, ci și al elaborării documentelor (adrese, răspunsuri etc.), conform competențelor;
– actualizează datele din SIIIR, când este cazul;
– elaborează statul de plată lunar pentru indemnizația de hrană a elevilor cu CES;
– participă, conform competențelor, la înscrierea preșcolarilor/elevilor, în măsura în care se reiau procedurile;

3. Informaticianul / analistul programator, în această perioadă asigură:
– administrarea platformelor specifice învățării on-line (inclusiv Google classroom & Google apps, având în vedere recomandarea MEC privind clasa viitorului);
– consilierea cadrelor didactice, din punct de vedere tehnic, în procesul de utilizare a aplicațiilor și în procesul de elaborare a materialelor educaționale;
– creare/administrare conturi platforme on-line (ADMA, Gsuite, Classroom, Webex, Clasa mea de acasă, ZOOM etc) atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și părinți;
– asistență acordată cadrelor didactice la crearea și transmiterea lecțiilor on-line;
– mentenanța site-ului unității de învățământ care, în această perioadă critică, este una dintre puținele surse oficiale de informare directă a părinților și elevilor;
– gestionarea și actualizarea rețelelor de socializare ale unității de învățământ cu informații de ultimă oră;
– permanență pentru poșta electronică;
– elaborarea unor situații solicitate de inspectoratul școlar sau M.E.C.;
– derularea diverselor programe sociale de la nivelul unității (EURO 200, bani de liceu);
– sprijin administratorului financiar și secretarului în rezolvarea oricărei probleme apărute în aplicațiile EDUSAL, REVISAL sau pe alte platforme, pentru buna desfășurare a activității unității (atât de la distanță, cât și prin deplasarea la locul de muncă pentru remedierea problemelor);
– administrarea SIIIR;
– suportul tehnic pentru pregătirea în vederea desfășurării examenelor naționale (bacalaureatul și evaluarea națională), în institutia de învățământ;
– verificarea mediilor pe platforma ,,Catalogul on-line”;
– promovarea imaginii unității de învățământ, atât pe site-ul acesteia, cât și prin crearea de pliante, afișe și filmulețe;
– îndeplinirea restului sarcinilor conform fișei postului și a celor specifice activității din comisiile în care este cooptat la nivelul unității.

4. Bibliotecarul, a cărui muncă, potrivit reglementărilor în vigoare, este legată de elevi
și cadre didactice (și nu numai):
– lucrează de acasă la proiectele pe care și le-a propus în planurile de activitate pentru acest an școlar și pe care le va desfășura după reînceperea cursurilor;
– transmite on-line liste bibliografice pe niveluri de clasă, canale cu povești pentru copii sau opere audio/video pentru elevii din clase terminale (evaluare națională/bacalaureat);
– organizează „plimbări” prin biblioteci virtuale, pentru a face recomandări de carte online (așa-numita „lectură de carantină”);
– înregistrează în programul BIBLIOFIL cărțile primite prin achiziție de carte și donație de la elevi;
– colaborează cu alți membri ai Asociației Bibliotecarilor și își furnizează unii altora informații utile, pe care le redistribuie în județ/municipiul București și pe grupurile unităților în care își desfășoară activitatea;
– transmite pe grupurile claselor (whatsapp) accesarea bibliotecii virtuale „WORLD DIGITAL LIBRARY HOME – UNESCO”;
– întocmește, în această perioadă, listele cu cărți pentru premii;
– efectuează inventarul manualelor, casarea manualelor și a cărților, dar și recondiționarea acestora;
– răspunde de comenzile de manuale școlare pentru anul școlar 2020-2021;
– supervizează și acționează pentru igienizarea și dezinfectarea bibliotecii și a fondului de carte, în vederea desfășurării activității în condiții de siguranță după reluarea cursurilor.

5. Administratorul de patrimoniu:
– coordonează activitatea personalului nedidactic din subordine: paznici, îngrijitori, muncitori, șoferi;
– supraveghează personalul nedidactic în vederea igienizării spațiilor din unitate în urma dezinfecțiilor efectuate de firmele specializate, cât și cu materialele primite;
– întocmește referate către directorul unității în vederea aprobării celor necesare, precum și contractele de achiziții;
– efectuează comenzi de manuale;
– operează în SICAP pentru achiziționarea materialelor de întreținere, curățenie, dezinfectanți, dispensere în baza referatelor aprobate.

6. Personalul nedidactic
– asigură siguranța și paza clădirilor (nu toate clădirile sunt dotate cu camere audiovideo conectate la poliția locală) – paznicii (iar acolo unde nu există normate posturi de paznici și nu există nici firme de pază, această activitate o desfășoară alte categorii de personal nedidactic);
– realizează dezinfecția și igienizarea corespunzătoare a clădirilor (clase, grupuri sanitare, holuri, birouri, laboratoare, cancelarie etc.) și a terenurilor unităților, pentru a primi în condiții de siguranță copiii/elevii în momentul reluării cursurilor – îngrijitoarele și, în unele situații, muncitorii de întreținere;
– realizează reparații curente pentru întreținerea spațiilor și igienizarea spațiilor de învățământ (prin lucrări de zugrăvit și vopsitorie) – muncitorii de întreținere și îngrijitoarele;
– realizează dezinfecția și igienizarea compartimentelor bucătăriei/cantinei/blocului alimentar – bucătăresele și îngrijitoarele;
– în mediul rural/zone izolate, materialul lemnos achiziționat este tăiat, stivuit, pregătit pentru iarnă – tot personalul nedidactic.
În grădinițe, în perioada următoare, se vor desfășura acțiuni de dezinfectare a fiecarui obiect (jucarii, instrumente de scris, veselă, lenjerie etc.) – operațiuni care nu se vor putea realiza în condițiile în care personalul nedidactic va intra in șomaj tehnic.”

Apoi sunt redate și atribuțiile altor angajați, după care urmează angajații administrativi din învățământul universitar.

Estimare: Aproape 60 de mii de angajați din învățământul preuniversitar, vizați de șomajul tehnic și diminuarea veniturilor, anunțate de premier

Articolul Ce fac contabilul școlii, administratorul, secretarul sau bibliotecarul. Explicații pentru premierul Ludovic Orban într-o scrisoare comună a tuturor sindicatelor din Educație în care-i cer să nu bage în șomaj tehnic personalul administrativ apare prima dată în Edupedu.

Close