Catalog Scolar eduCAT

Catalog Scolar eduCAT

Catalogul Scolar Online, eduCAT v1, este construit pe platforma SNIS (Sistemul National de Informare Scolara), prima platforma din Romania dezvoltata pentru managementul unitatilor scolare.

I. OBIECTIVE:

1. Scăderea absenteismului.
2. Scăderea abandonului școlar.
3. Creșterea promovabilității.
4. Creșterea performanțelor elevilor.
5. Implicarea părinților în procesul de educație.
6. Creșterea siguranței în perimetrul unităților școlare.
7. Orientare școlară și profesională, privind cariera.
8. Consiliere și sprijin: logopedic, psihologic și de negocire a conflictelor.
9. Informare și îndrumare pentru toți cei interesați.
10. Maximizarea șanselor pe piața actuală a muncii.

II. BENEFICIARI:

› direcți: părinții și elevii,
› indirecți: inspectorate, școli, diriginți, profesori.

III. REZULTATELE IMPLEMENTĂRII ȘI UTILIZĂRII SISTEMULUI ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE

a.) Părinții beneficiază de informații privind:

1. Situaţia şcolară (note/absențe)
2. Disciplinele studiate
3. Lista cadrelor didactice care predau la clasă
4. Mesaje private din partea dirigintelui și/sau a profesorilor

CLICK AICI PENTRU CONECTARE LA CONTUL DE ELEV/PĂRINTE

Solocitați unității școlare la care învață copilul dvs. conectarea la catalogul electronic online eduCAT.

b.) Elevii beneficiază de:

1. Recunoașterea meritelor prin poziționarea lor într-un clasament al clasei și al școlii din care fac parte.
2. Grafice de note, rapoarte și statistici diverse.
3. Atenția și implicarea membrilor familiei în procesul educațional.
4. Responsabilizarea cadrelor didactice și a unității școlare în procesul de educare.
5. Sprijin și îndrumare pentru Orientare Școlară și Profesională.
6. Sistem de comunicare între membrii sistemului (elevi, părinti, profesori).

CLICK AICI PENTRU CONECTARE LA CONTUL DE ELEV/PĂRINTE

c.) Diriginții beneficiază de:

1. Sistem intuitiv de introducere a datelor.
2. Situația lunară a absențelor și a notelor.
3. Întocmirea semestrială a mediilor.
4. Raportul privind situația școlară pe elev / clasă.
5. Grafice de note și statistici.
6. Export de situații și rapoarte în Excel, Word, PDF.

CLICK AICI PENTRU CONECTARE LA CONTUL DE DIRIGINTE

Solocitați unității școlare la care activați conectarea la catalogul electronic online eduCAT. 

d.) Unitatea de învățământ beneficiază de:

1. Constituirea unei baze de date școlare (elevi, profesori, orar etc.)
2. Situația în timp real a absențelor / notelor
3. Raportul semestrial al mediilor
4. Raportul situației școlare
5. Statistici / grafice de note și absențe

CLICK AICI PENTRU CONECTARE LA CONTUL DE UNITATE ȘCOLARĂ

Sunteți reprezentantul unei unități școlare și doriți înrolarea acesteia în catalogul electronic online eduCAT?. – Contactați-ne la adresa de email contact@verobit.eu

 

Close