Bacalaureat 2022. Sfaturi pentru probele de Chimie de la profesoara Daniela Bogdan / Despre structura subiectelor și abordarea exercițiilor

Bacalaureat 2022. Sfaturi pentru probele de Chimie de la profesoara Daniela Bogdan / Despre structura subiectelor și abordarea exercițiilor

Proba la alegere din cadrul sesiunii iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2022 este programată miercuri, 22 iunie 2022. Profesoara de Chimie Daniela Bogdan a realizat pentru EduPedu.ro un ghid cu sfaturi despre această probă: cum pot fi abordate cerințele astfel încât lucrarea să arate structurat și clar.

În ceea ce privește calculele matematice făcute de către candidați pentru a rezolva problemele matematice, o recomandare a cadrului didactic este următoarea: “Pentru rezolvarea problemelor de calcul este foarte important, având în vedere că nu este permisă utilizarea calculatorului, să fie făcute cât mai multe simplificări ale numerelor, urmărindu-se divizibilitatea cu 2, 3, 5 ş.a.m.d., astfel încât în operaţiile aritmetice care urmează a fi făcute să fie numere mai mici şi să se ajungă astfel mai uşor la rezultatul numeric corect”.

“Le recomand tuturor să reverifice calculele, deoarece un calcul greşit la o problemă conduce la o diminuare a punctajului cu o unitate (1 punct din totalul de 100 de puncte al probei de examen), în ipoteza că raţionamentul a fost corect. De exemplu, dacă pentru problema respectivă se acordă 3 puncte, conform baremului, iar calculul este eronat, candidatul primeşte 2 puncte pentru raţionament corect”, este un sfat al acesteia.

De asemenea, profesoara a atras atenția: elevii nu trebuie să uite că, la finalul subiectului de la Chimie, sunt date câteva constante fizice, mase atomice rotunjite și numere atomice pe care le utilizează în rezolvarea exercițiilor de pe subiect.

Daniela Bogdan este profesor de chimie la Colegiul Național “Sfântul Sava” din Sinaia. În anul 2021, 31 de elevi ai acesteia care au ales chimia la Bacalaureat au luat nota 10, după cum EduPedu.ro a scris în acest interviu anul trecut.

Conform calendarului oficial de Bacalaureat 2022, proba la alegere a profilului este programată în ziua de miercuri, 22 iunie 2022.

Întreaga serie de articole cu sfaturi pentru probele de BAC 2022 poate fi accesată aici: edupedu.ro/tag/sfaturi-bac/.
Recomandările complete:

“Una dintre cele trei probe scrise ale examenului de bacalaureat este proba E. d). Candidaţii înscrişi la examenul de bacalaureat care au absolvit liceul la filiera teoretică – profil real sau la filiera tehnologică  au putut opta pentru chimie organică sau la chimie anorganică la  susţinerea probei E. d).

Statisticile anuale au relevat faptul că numărul candidaţilor care au ales să susţină proba la chimie organică este sensibil mai mare decât numărul celor care au ales chimia anorganică. De aceea, voi începe cu o succintă descriere a tipului de subiecte de chimie organică.

Proba scrisă la chimie organică este formată din 3 subiecte, fiecare dintre acestea fiind alcătuite, la rândul lor, din alte două subiecte.

Subiectul I A cuprinde 10 itemi obiectivi de tip grilă, cu patru variante de răspuns. Aceşti itemi se referă la 6 substanţe ale căror formule de structură sunt prezentate în preambulul subiectului, fiind întrebări referitoare la caracteristici structurale, proprietăţi fizice sau chimice ale substanţelor date, precum şi unul sau doi itemi la care se solicită  calcule privind rapoartele atomice/masice ale elementelor chimice sau cantităţi de elemente conţinute de unele dintre cele 6 substanţe date.

La acest subiect îi sfătuiesc pe toţi candidaţii să parcurgă, cu atenţie, toate variantele de răspuns, apoi să scrie pe foaia de examen litera răspunsului corect. Este foarte important ca literele să fie scrise lizibil, astfel încât caligrafia să nu conducă la o situaţie în care profesorul evaluator este în dificultate pentru a decide dacă litera a. este d. sau invers.

Subiectul I B cuprinde 5 itemi obiectivi de tip adevărat sau fals şi la care candidaţii trebuie să atribuie litera A (adevărat) sau F (fals). Aici trebuie, de asemenea, atenţie la citirea enunţului, iar dacă este enunţul se referă la o anumită substanţă chimică sau o reacţie chimică, este recomandabil ca aceasta să fie scrisă pe ciornă. Pe foaia de examen se va nota doar litera A sau F.

Atât la subiectul I A, cât şi la subiectul I B, dacă va exista, la o verificare a rezolvărilor de către candidat, o modificare a literei iniţiale, recomand să nu modifice litera iniţială prin suprapunerea altei litere, ci să taie cu o linie litera iniţială, apoi să scrie alături noua literă.

Subiectele II C şi II D sunt întrebări-problemă despre hidrocarburi alifatice, respectiv aromatice.

Subiectele III E şi III F sunt, de asemenea, întrebări-problemă despre alcooli, acizi carboxilici, grăsimi, săpunuri şi detergenţi, respectiv despre aminoacizi, peptide şi zaharide.

Pentru rezolvarea problemelor de calcul este foarte important, având în vedere că nu este permisă utilizarea calculatorului, să fie făcute cât mai multe simplificări ale numerelor, urmărindu-se divizibilitatea cu 2, 3, 5 ş.a.m.d., astfel încât în operaţiile aritmetice care urmează a fi făcute să fie numere mai mici şi să se ajungă astfel mai uşor la rezultatul numeric corect. Le recomand tuturor să reverifice calculele, deoarece un calcul greşit la o problemă conduce la o diminuare a punctajului cu o unitate (1 punct din totalul de 100 de puncte al probei de examen), în ipoteza că raţionamentul a fost corect. De exemplu, dacă pentru problema respectivă se acordă 3 puncte, conform baremului, iar calculul este eronat, candidatul primeşte 2 puncte pentru raţionament corect.

Atenţie! Nu uitaţi unităţile de măsură ale mărimilor fizice calculate!

În cazul întrebărilor care vizează proprietăţile fizice sau utilizările unor substanţe, este elegant ca răspunsul să fie dat printr-o frază şi nu printr-un cuvânt. Să nu uităm că raţionamentele trebuie comunicate contextual pentru a da valoare ideilor exprimate.

Subiectul de chimia anorganică are o structură asemănătoare celui de organică. Astfel, subiectul I A cuprinde 10 itemi de tip grilă care se referă la 6 substanţe anorganice, iar la  I B  sunt  date 5 enunţuri la care trebuie să stabilească dacă sunt adevărate sau false.

În subiectul II C sunt abordate conţinuturi despre structura atomului, moleculelor, substanţelor ionice, iar la subiectul II D sunt întrebări-problemă despre o reacţie redox, despre aplicarea legilor gazelor. Subiectul III E se referă la noţiuni de termodinamică chimică: aplicarea legii lui Hess, calculul unei entalpii de reacţie sau al unei entalpii de formare, precum şi aplicarea ecuaţiei calorimetrice. La subiectul III F sunt întrebări sau probleme de cinetică chimică, calcule stoechiometrice”, sunt precizările profesoarei privind subiectul.

Aceasta continuă: “Dacă aţi ales chimia organică sau chimia anorganică pentru ultima probă a examenului de bacalaureat trebuie să aveţi în vedere următoarele:

1. Analizaţi cu atenţie formulele date la subiectul I A.

2. Citiți cu atenție enunțurile, iar la itemii de tip grilă vă recomand să parcurgeți toate variantele de răspuns, apoi să alegeți răspunsul corect, scriind (lizibil) doar litera corespunzătoare răspunsului corect.

3. Redactați lizibil rezolvarea problemelor, parcurgând toate etapele de rezolvare.

4. Fiţi atenţi la calculele numerice, la ordinul de mărime, la unităţile de măsură în care trebuie să exprimaţi rezultatele. Refaceţi calculele, dacă este necesar, în aşa fel încât să fiţi siguri că rezultatul este corect.

5. La întrebările privind proprietăţile fizice ale unor substanţe sau importanţa lor, elaboraţi un răspuns care să vizeze cerinţele, nu doar o înşiruire de termeni.

6. La redactarea lucrării, recomand ca răspunsurile să fie date respectând ordinea subiectelor, iar rezolvările să nu fie fragmentate pe mai multe pagini.

7. La sfârşitul subiectului aveţi masele atomice rotunjite, numere atomice, constante fizice care vă sunt necesare pentru rezolvarea subiectelor.

8. Rezervaţi-vă o jumătate de oră pentru a verifica răspunsurile redactate pe foaia de examen.

Abordaţi examenul cu încredere în voi şi veţi avea succes!”, încheie profesoara.

Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește aici toate articolele EduPedu.ro cu sfaturi pentru probele de BAC 2022.

Articolul Bacalaureat 2022. Sfaturi pentru probele de Chimie de la profesoara Daniela Bogdan / Despre structura subiectelor și abordarea exercițiilor apare prima dată în Edupedu.ro.

Close